Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5
41213 अमरावती बुलडाणा मलकापूर शरदचंद्र मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1230 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 42(1) 5 11 15/08/2009 14/08/2014 2019
41212 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  नारायणपुर दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नारायणपुर 0 5 17 10/08/2012 11/08/2017 2019
41211 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  विश्वगंगा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शेंबा 0 5 17 10/01/2013 11/01/2018 2019
41210 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  मार्तंड महिला शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. शेंबा 0 5 13 29/01/2019 2019
41209 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  नांदुरा विकास शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. नांदुरा 0 5 13 29/08/2014 30/08/2019 2019
41208 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  गौरव मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. लोणवडी 0 5 13 18/06/2015 19/06/2020 2019
41207 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  सदगुरु मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. अवधा 41अ 5 11 13/07/2013 12/07/2018 2019
41206 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  जागृती वृक्षारोपन व वृक्षंसंवर्धन सहकारी संस्था मर्या. नांदुरा 41(अ) 5 11 04/08/2011 03/08/2016 2019
41205 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  भारत सामानाची चढ उतारकरणारी मा.कामगार सहकारी संस्था .नांदुरा 41(अ) 5 11 12/08/2011 11/08/2016 2019
41204 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  महाराणाप्रताप मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. टाकरखेड 41(अ) 5 11 10/08/2012 09/08/2017 2019
41203 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  राजीव गांधी मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.माळेगाव 41(अ) 5 11 10/08/2012 09/08/2017 2019
41202 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  सिदधेश्वर पाणी वापर सहकारी संस्थामर्या.कंडारी 42(1) 5 11 10/08/2012 09/08/2017 2019
41201 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  हनुमान पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या.नांदुरा 42(1) 5 11 26/01/2013 25/01/2018 2019
41200 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  यशवंत विद्यालय विद्यार्थी सहकारी ग्रामीण संस्था मर्या चांदुर बि 41 5 11 09/08/2012 08/08/2017 2019
41199 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  निमगाव ग्रामीण सहकारी संस्था मर्या निमगाव 41 5 11 10/08/2012 09/08/2017 2019
41198 अमरावती बुलडाणा शेगाव शंतादेवी शंकररराव पहुरकर कुककुटपालन सहकारी संस्था मर्या. भोनगांव 0 5 13 06/04/2013 07/04/2018 2019
41197 अमरावती बुलडाणा शेगाव वैष्णवी मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. तिंत्रव 0 5 13 12/05/2013 13/05/2018 2019
41196 अमरावती बुलडाणा शेगाव शेगांव विकास खंड लघु औद्योगिक कारागीराची सहकारी संस्था मर्या. शेगांव 40अ 5 13 07/04/2005 06/04/2010 2019
41195 अमरावती बुलडाणा शेगाव गजानन पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या पहुरजिरा र .नं 958 5 5 11 07/03/2014 08/03/2016 2019
41194 अमरावती बुलडाणा शेगाव जिजामाता सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 989 41अ 5 13 15/04/2012 14/04/2017 2019
41193 अमरावती बुलडाणा शेगाव श्री स्वामी समर्थ मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. श्री श्रेत्रनागरी र नं 953 42(1) 5 11 13/08/2009 12/08/2014 2019
41192 अमरावती बुलडाणा शेगाव विश्वेश्वर मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.शेगांव 42(1) 5 11 13/02/2009 12/02/2014 2019
41191 अमरावती बुलडाणा शेगाव सिध्दार्थ मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. नागझरी र. नं 1353 42(1) 5 11 01/09/2011 31/08/2016 2019
41190 अमरावती बुलडाणा शेगाव कोहीनुर मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. माटरगांव र. नं 979 42(1) 5 11 01/10/2011 30/09/2016 2019
41189 अमरावती बुलडाणा शेगाव श्री गजानन मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र. नं 952 42(1) 5 11 30/03/2011 29/03/2016 2019
41188 अमरावती बुलडाणा शेगाव गुरुनानक मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र. नं 951 42(1) 5 11 14/08/2013 13/08/2018 2019
41187 अमरावती बुलडाणा शेगाव शंकरराव पहुरकर मागा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 143 40अ 5 13 23/12/2013 22/12/2018 2019
41186 अमरावती बुलडाणा शेगाव लोकसेवा मागा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.शेगांव र नं 987 40अ 5 13 25/03/2015 24/03/2017 2019
41185 अमरावती बुलडाणा शेगाव सदगुरु मागा महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र नं 986 40अ 5 13 18/04/2012 14/04/2017 2019
41184 अमरावती बुलडाणा शेगाव श्री वियोगी महाराज नागरी सहकारी पत संस्था मर्या शेगांव र नं 972 ई39 5 11 19/05/2010 18/05/2015 2019
41183 अमरावती बुलडाणा शेगाव अक्सा नागरी सहकारी पत संस्था मर्या. शेगांव र नं 963 ई-39 5 11 16/01/2011 15/01/2016 2019
41182 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  गोपाल दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सोनाळी 0 5 17 22/04/2013 23/04/2018 2019
41181 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  पैनगंगा कृषी माल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या. वडगाव वाण 7(1). 5 11 09/04/2018 10/04/2019 2019
41180 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  परीक्रमा कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. पातुर्डा 7(1). 5 11 09/04/2018 10/04/2019 2019
41179 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  आदर्श कृषी माल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या. संग्रामपूर 7(1). 5 11 09/04/2018 10/04/2019 2019
41178 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  बळीराजा कृषी माल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या. पळशी झाशी 7(1). 5 11 09/04/2018 10/04/2019 2019
41177 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  शेतकरी समन्वय कृषी माल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या. लाडणापूर 7(1). 5 11 09/04/2018 10/04/2019 2019
41176 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  कुशल मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. पातुर्डा 41(अ) 5 11 16/12/2014 15/12/2019 2019
41175 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  अक्षय मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. पातुर्डा 41(अ) 5 11 16/12/2014 15/12/2019 2019
41174 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कामगार सहकारी पतसंस्था मर्या. वरवट बकाल F1.1 5 15 23/07/2012 22/07/2017 2019
41173 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  शेतकरी फळे व भाजीपाला उत्पादक खरेदी विक्री सहकारी संस्था मर्या. पातुर्डा 7(38) 5 9 08/05/2013 08/05/2014 2019
41172 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद जळगाव तालुका औद्योगिक बलुतेदार ग्रामीण कारागिरांची सहकारी संस्था 6(1) 5 13 28/04/2004 27/04/2009 2019
41171 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद भाग्योदय औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 28/04/2010 27/04/2015 2019
41170 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद पुष्परत्न कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 08/10/2018 09/10/2019 2019
41133 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा कलिनर अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
42136 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ साधु वासवानी अर्बन क्रक्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.यवतमाळ रजी.न.311 39.1 5 12 06/04/2015 05/04/2020 2020
41099 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.चरणगांव 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41100 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.चांगेफळ 9 5 13 21/02/2015 20/02/2020 2020
41101 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.चोंढी 9 5 13 22/02/2015 19/02/2020 2020
41102 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.दिग्रस बु. 9 5 13 07/02/2015 06/02/2020 2020
41103 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.दिग्रस खु. 9 5 13 07/02/2015 06/02/2020 2020
41104 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.देऊळगांव 9 5 13 22/01/2015 21/01/2020 2020
41105 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.गावंडगांव 9 5 13 20/03/2015 19/03/2020 2020
41106 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.गोंधळवाडी 9 5 13 18/01/2015 17/01/2020 2020
41107 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.हिंगणा 9 5 13 19/01/2015 18/01/2020 2020
41108 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.जांब पाचरण 9 5 13 21/02/2015 20/02/2020 2020
41109 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.कार्ला 9 5 13 21/02/2015 20/02/2020 2020
41110 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.कोसगांव 9 5 13 18/01/2015 17/01/2020 2020
41111 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा सावित्रीबाई फुले महिला दूध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या. शिवणी टाका 34 5 17 26/03/2013 27/03/2018 2019
41112 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा श्रीकृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.मलकापुर पांग्रा 0 5 17 04/02/2013 05/02/2018 2019
41113 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा निर्मलेष्वर दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.पिंपळगांव लेंडी 0 5 17 03/02/2013 04/02/2018 2019
41114 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा उत्कर्ष दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.राहेरी बु.उ 0 5 17 11/08/2013 12/08/2018 2019
41115 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा राजेगांव मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. राजेगांव 0 5 13 18/02/2012 19/02/2017 2019
41116 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा अन्नपुर्णा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. दुसरबिड 0 5 13 16/04/2013 17/04/2018 2019
41117 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा मत्स्यगंधा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. धानोरा 0 5 13 12/02/2013 13/02/2018 2019
41118 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा महालक्ष्मी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. साखरखेर्डा 0 5 13 07/02/2013 08/02/2018 2019
41119 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा योगेश मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. केशव शिवनी 0 5 13 12/08/2013 12/08/2018 2019
41120 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा गितांजली मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. गारखेड 0 5 13 23/01/2013 24/01/2018 2019
41121 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा स्व.भा.शिंगणे मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. वर्दडी शिरनेर 0 5 13 09/08/2013 10/08/2018 2019
41122 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा जोगंश्वरी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. तांदुळवाडी 0 5 13 07/02/2013 08/02/2018 2019
41123 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा जयभवानी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. कंुभेफळ 0 5 13 11/08/2013 12/08/2018 2019
41124 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा धांदरवाडी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. धांदरवाडी 0 5 13 05/02/2013 06/02/2018 2019
41125 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा उत्कर्ष मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. उमणगांव 0 5 13 14/02/2013 15/02/2018 2019
41126 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा स्व. गणेशमुन्ना शिंगणे मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या.वडाळी 0 5 13 12/09/2013 13/09/2018 2019
41127 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या.साखरखेर्डा 0 5 13 10/11/2013 11/11/2018 2019
41128 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा चंद्रप्रभा कुककुटपालन सहकारी संस्था मर्या. शेंदुरजन 0 5 13 02/02/2014 03/02/2019 2019
41129 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा कर्तव्य अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41130 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41131 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा पंडीत दिनदयाल अभिनव कृषी शेतमाल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या सिंदखेड राजा 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41132 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा स्व.वसंतराव नाईकिअभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दत्तापूर 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
41151 अमरावती वाशिम वाशीम महेश्वर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.भोयता ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 17 03/02/2017 03/01/2018 2019
41168 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद विश्वकल्याण कृषि उत्पादक व औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41167 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद स्व.सत्यभामाबाई वि.देशमुख बहूउद्येशिय औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41166 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद तिरूपती कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41165 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद समर्थ कृषी उत्पादक व कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6(1) 5 13 03/10/2018 04/10/2019 2019
41164 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद श्री. साई कृषी औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या. जामोद 6(1) 5 13 02/10/2018 03/10/2019 2019
41163 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद सातपुडा पाणी वापर बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. जळगाव जामोद 6-45 5 11 03/10/2018 04/10/2019 2019
41162 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद गुरुकृपा महिला शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. वाडी खुर्द 34(अ) 5 13 29/03/2012 30/03/2017 2019
41161 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद स्व. अजयभैय्या टापरेमत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. जळगांव जा 8.2 5 13 02/08/2013 03/08/2018 2019
41160 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद सोनापल्ली मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. सोनबर्डी 8.2 5 13 09/08/2013 10/08/2018 2019
41159 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद सातपुडा मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. जळगांव जामोद 8.2 5 13 13/04/2013 13/04/2018 2019
41158 अमरावती वाशिम वाशीम अनंत शेतकरी सह. सूतगिरणी मर्या.वाशिम जि. वाशिम 8 6 21 27/07/2015 19/07/2020 2020
41157 अमरावती वाशिम वाशीम शिवशक्ती मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍.काटा ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 13 23/03/2014 22/03/2019 2019
41156 अमरावती वाशिम वाशीम महात्मा फुले शाहू मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍.उमरा कापसे ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 13 02/05/2014 02/04/2019 2019
41155 अमरावती वाशिम वाशीम रेणूकाई मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍.वारा जहाँगिर ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 13 11/10/2015 11/09/2019 2019
41154 अमरावती वाशिम वाशीम सतीआई महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.शेलूबाजार जि.वाशिम 0 5 17 31/07/2014 20/07/2019 2019
41153 अमरावती वाशिम वाशीम व्यंकटेश दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.वाशिम ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 17 28/03/2016 27/03/2017 2019
41152 अमरावती वाशिम वाशीम बैरागी बाबा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.सुपखेला ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 17 28/03/2016 27/03/2017 2019
41140 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी सेवा दास महाराज सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या. 428 41-अ 5 11 01/08/2012 31/01/2017 2019
41138 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी "महेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. दगडपारवा ता. बार्शिटाकळी जि. अकोलार न 407" 42-1 5 11 09/06/2018 09/05/2019 2019