Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5 >
43831 पुणे कोल्हापूर कागल लक्ष्मी नारायण नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 21/05/2015 20/05/2020 2020
43830 पुणे कोल्हापूर कागल राजर्षि शाहु नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 09/04/2015 08/04/2020 2020
43829 पुणे कोल्हापूर कागल भावेश्वरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कापशी (से) ई 39 5 11 09/11/2015 08/11/2020 2020
43828 पुणे कोल्हापूर कागल जयसिंगराव घाटगे ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित सिध्दनेर्ली ई 39 5 11 21/05/2015 20/05/2020 2020
43827 पुणे कोल्हापूर कागल श्री दत्त ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कसबा सांगाव ई 39 5 11 18/10/2015 17/10/2020 2020
43826 पुणे कोल्हापूर कागल कामधेनू ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित व्हनाळी ई 39 5 11 01/06/2015 31/03/2020 2020
43825 पुणे कोल्हापूर कागल श्री गणेश नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 01/04/2015 31/03/2020 2020
43596 पुणे सातारा खंडाळा श्री नागेश्वर फळे भाजीपाला व फुले उत्पादक व विक्री सहकारी संस्था मर्यार्दित बावडा 17 अ 5 11 01/01/2016 31/12/2020 2020
43595 पुणे सातारा खंडाळा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्वयंसहाय्यता गट बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था मर्यार्दित खंडाळा 17 अ 5 11 06/02/2015 05/02/2020 2020
43594 पुणे सातारा खंडाळा शिरीष मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कोपर्डे 41 ( अ) 5 11 17/07/2015 16/07/2020 2019
43593 पुणे सातारा खंडाळा श्री दत्तप्रसाद मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित खेड बु 41 ( अ) 5 11 17/07/2015 16/07/2020 2020
43592 पुणे सातारा खंडाळा श्री भैरवनाथ मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित वाघोशी 41 ( अ) 5 11 14/07/2015 13/07/2020 2020
43591 पुणे सातारा खंडाळा भैरवनाथ मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित निंबोडी 41 ( अ) 5 11 14/07/2015 13/07/2020 2020
43590 पुणे सातारा खंडाळा जयभवानी मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित लोणंद 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
43589 पुणे सातारा खंडाळा ओम मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कराडवाडी 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
43588 पुणे सातारा खंडाळा गणेश मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित लोणंद 41 ( अ) 5 11 18/01/2015 17/01/2020 2020
43587 पुणे सातारा खंडाळा संतोष मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित शेडगेवाडी 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
43586 पुणे सातारा खंडाळा श्री दत्तकृपा मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित निंबोडी 41 ( अ) 5 11 18/01/2015 17/01/2020 2020
43585 पुणे सातारा खंडाळा श्रीमंत रामराजे मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित भादे 41 ( अ) 5 11 18/01/2015 17/01/2020 2020
43584 पुणे सातारा खंडाळा डॉबाबासाहेब आंबेडकर मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित अंदोरी 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
43583 पुणे सातारा खंडाळा श्री नागेश्वर सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित वाठार 45` 5 13 13/02/2015 12/02/2020 2020
43582 पुणे सातारा खंडाळा रामेश्वर नं१ सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित विंग 45 5 13 06/02/2015 05/02/2020 2020
44070 पुणे सातारा दहिवडी माण महिमानगड विविध कार्यकारी सहकारी सेवा सोसायटी मर्यार्दित महिमानगड 9 (1) अ 5 13 22/11/2015 23/11/2020 2020
43695 पुणे कोल्हापूर शिरोळ जयहिंद सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित शिरढोण 45 5 11 21/01/2015 02/03/2020 2020
44071 पुणे सातारा कोरेगाव रघुवीर मजूर सहकारी संस्था मर्या/एकंबे 41 5 11 30/12/2015 31/12/2019 2020
44074 पुणे कोल्हापूर गडहिंग्लज कल्लेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यार्दित कौलगे ई 39 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43857 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
43493 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
44309 अमरावती अमरावती अमरावती टेस्ट सोसायटी - इन मराठी फ 1 / 1 5 13 01/09/2016 31/08/2021 2021
44373 कोकण ठाणे झो.पु.प्रा. ठाणे झो.पु.प्रा. चांगभले भैरवनाथ को.ऑप.हौ.सो.लि. सर्वे नं.507 गांधी नगर पोखरण रोड नं.2 ठाणे (प.) ता.जि.ठाणे टीएनए/(टीएनए)/ हौ./(टीसी)/ 16866/ सन 2005 9(1) 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2021
44066 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर संत कबीर मागासवर्गीय औद्यौगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.औरंगाबाद 40 अ 5 13 22/01/2015 21/01/2020 2020
43492 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 91 92 90 28/08/2021 29/08/2021 2021
43575 नाशिक नाशिक नाशिक नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नाशिक. 12 11 10 24/08/2021 26/08/2021 2021
44076 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
43581 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या. सुरळेगाव 9 5 13 27/05/2011 26/05/2016 2019
43580 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या मुळुकवाडी 9 5 13 30/05/2011 29/05/2016 2019
43821 कोकण रायगड रोहा कुलदर्शन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मु. न्हावे ता. रोहा जिल्हा रायगड 13 5 13 18/09/2018 17/09/2019 2019
44065 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर स्वातंत्र सैनिक कर्मर्या.श्री. शंकरसिंग नाईक (मामा) सेवकाची सहकारी पतसंस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 20/03/2015 19/03/2020 2020
44064 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर बहुजन विद्युत कामगारांची सहकारी पतसंस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 02/03/2015 01/03/2020 2020
44063 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयीन कर्मचारी सहकारीपत संस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 10/03/2015 09/03/2020 2020
44062 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर दि.सेन्ट्रल बॅक ऑफ इंडिया कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 25/02/2015 24/02/2020 2020
44061 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर सहकार खात्यातील सहकारी कर्मचारी पतसंस्था मर्या.औरंगाबाद फ 1 / 1 5 13 27/02/2015 26/02/2020 2020
44060 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुकुंदवाडी 39 5 13 23/03/2015 22/03/2020 2020
44059 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर मराठवाडा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.फलंब्री 39 5 13 18/02/2015 17/02/2020 2020
43579 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या कवडगांव 9 5 13 17/06/2011 16/06/2016 2019
43578 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या. तांदळा 9 5 13 20/08/2011 19/08/2016 2019
44154 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
43681 छत्रपती संभाजीनगर बीड अंबेजोगाई  सेवा सहकारी संस्था मर्या. जवळगांव 9 5 13 31/01/2011 30/01/2016 2019
44075 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
44058 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर गुरु रोहिदास मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.जुना मोंढा 40 अ 5 13 05/12/2015 04/12/2020 2019
44057 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर हमाल विकास औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.रेल्वेस्टेशन सिल्कमिल्क कंपनी 40 अ 5 13 05/01/2015 04/01/2020 2019
44308 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जोशोबा मागासवर्गीय औद्योगीक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 486 वडाळी ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/40(अ) 5 11 20/12/2019 19/12/2019 2019
44307 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44306 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44305 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 841 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44304 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी बळीराजा नाविण्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 840 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44303 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी नवपर्व अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 500 कसबेगव्हाण ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44302 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44301 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी भुमिपुत्र अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 498 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44300 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जय गजानन नाविण्यपुर्ण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 497 सातेगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 18/10/2018 17/10/2019 2019
44299 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 484 ता. अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 5/41(अ) 5 11 13/12/2014 12/12/2019 2019
43619 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
44056 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद 7 21 05/05/2015 06/05/2020 2019
43491 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 11 21 13/08/2021 13/08/2021 2020
41593 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर धानोरा फर्सी सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1082 9(अ) 5 13 02/02/2015 01/02/2020 2020
41098 अमरावती अकोला पातूर सेवा सहकारी संस्था मर्या.चान्नी 9 5 13 19/01/2015 18/01/2020 2020
41592 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कोठोडा सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1087 9(ब) 5 13 21/11/2015 20/11/2020 2020
41591 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर गजानन महाराज दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दहिगाव 0 5 13 30/03/2019 29/09/2019 2019
41590 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर भाऊसाहेब कृषी अभिनव सहकारी संस्था मर्या.616 ता. नांदगाव खंडेश्वर ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 14/12/2018 13/12/2019 2019
41589 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर किसान अॅग्रो सहाकरी संस्था मर्या.र.नं. 617 0 5 13 15/12/2018 14/12/2019 2019
41588 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर निनाद मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.607 ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 09/09/2018 08/09/2019 2019
41587 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर श्री. खंडेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. नों. क्र.-601 नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 16/11/2014 15/11/2019 2019
41586 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित भातकुली र.नं 1103 9.1 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41585 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाठोडा शु. र.नं 1208 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41584 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित नांदेड खु. र.नं 371 9.1 5 13 24/04/2015 23/04/2020 2020
41583 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खारतळेगाव र.नं 1076 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41582 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वायगाव र.नं 351 9.1 5 13 13/05/2015 12/05/2020 2020
41581 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित निंभा र.नं 331 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41580 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मार्की र.नं 332 9.1 5 13 08/04/2015 07/04/2020 2020
41579 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाकी रायपूर र.नं 329 9.1 5 13 21/04/2015 20/04/2020 2020
41578 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कानफोडी र.नं 331 9.1 5 13 17/04/2015 18/04/2020 2020
41577 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कुमागड र.नं 317 9.1 5 13 12/06/2015 2020
41576 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बोरखडी र.नं 1082 9.1 5 13 19/04/2015 18/04/2020 2020
41575 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गणोजा र.नं 303 9.1 5 13 10/04/2015 09/04/2020 2020
41574 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गणोरी र.नं 1348 9.1 5 13 13/04/2015 12/04/2020 2020
41573 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित गौरखेडा र.नं 911 9.1 5 13 07/04/2015 06/04/2020 2020
41572 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित निरुळ र.नं 222 9.1 5 13 27/04/2015 26/04/2020 2020
41571 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित विर्शी र.नं 1091 9.1 5 13 24/04/2015 23/04/2020 2020
41570 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित उत्तमसरा र.नं 695 9.1 5 13 18/04/2015 17/04/2020 2020
41569 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सायत र.नं 591 9.1 5 13 10/05/2015 09/05/2020 2020
41568 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित परलाम र.नं 696 9.1 5 13 23/05/2015 22/05/2020 2020
41567 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित म्हैसपुर र.नं 1172 9.1 5 13 18/05/2015 17/05/2020 2020
41566 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित कामनापुर र.नं 1181 9.1 5 13 19/04/2015 18/04/2020 2020
41565 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित अळणगाव र.नं 1201 9.1 5 13 17/04/2015 16/04/2020 2020
41564 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र.नं 972 9.1 5 13 21/04/2015 20/04/2020 2020
41563 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित हातुर्णा र.नं 1145 9.1 5 13 28/04/2015 27/04/2020 2020
41562 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित जसापूर र.नं 1146 9.1 5 13 22/04/2015 21/04/2020 2020
41561 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित दाढी पेढी र.नं 517 9.1 5 13 08/05/2015 07/05/2020 2020
41560 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित साऊर र.नं 1015 9.1 5 13 25/04/2015 24/04/2020 2020
41559 अमरावती अमरावती भातकुली सेवा सहकारी संस्था मर्यादित साऊर र.नं 592 9.1 5 13 27/04/2015 26/04/2020 2020