Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
< 1 2 3 4 5 >
41458 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर विकास मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. बोर्टा 1230 42-1 5 11 30/11/2014 29/11/2019 2019
41457 अमरावती अकोला अकोट शिवाजी महाविघालय वैतनिक कर्मचारी सहकारी पत संस्था .अकोट 0 5 11 12/03/2015 11/03/2020 2020
41456 अमरावती अकोला अकोट वत्सलाबाई मानकर विदयालय कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. चोहोटा बाजार 0 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
41455 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.पुंडा 9 5 13 29/03/2015 28/03/2020 2020
41454 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.उमरा 9 5 13 18/03/2015 17/03/2020 2020
41453 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.टाकळी खुर्द 9 5 13 11/03/2015 10/03/2020 2020
41452 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.टाकळी बु. 9 5 13 30/03/2015 29/03/2020 2020
41451 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.शिवपुर 9 5 13 11/03/2015 10/03/2020 2020
41450 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.रेल 9 5 13 17/03/2015 16/03/2020 2020
41449 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.रुईखेड 9 5 13 15/03/2015 14/03/2020 2020
41448 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.पळसोद 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41447 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.मरोडा 9 5 13 08/03/2015 07/03/2020 2020
41446 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.लोतखेड 9 5 13 01/03/2015 28/02/2020 2020
41445 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.खैरखेड 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41444 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.केळीवेळी 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41443 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.जऊळखेड 9 5 13 27/03/2015 26/03/2020 2020
41442 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.जळगांव नहाटे 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41441 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.गरसोळी 9 5 13 12/02/2015 11/02/2020 2020
41440 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.दिनोडा 9 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41439 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.चोहटा बाजार 9 5 13 05/03/2015 04/03/2020 2020
41438 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.बोर्डी 9 5 13 04/02/2015 03/02/2020 2020
41437 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.आलेवाडी 9 5 13 18/03/2015 17/03/2020 2020
41436 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.अंबाडी राजुरा 9 5 13 09/02/2015 08/02/2020 2020
41435 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.आकोली जॅहागीर 9 5 13 17/02/2015 16/02/2020 2020
41434 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.अकोट 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41433 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारीसंस्था मर्या.सावरा 9 5 13 19/03/2015 18/03/2020 2020
41432 अमरावती अकोला अकोट सेवा सहकारी संस्था मर्या.बळेगांव 9 5 13 12/03/2015 11/03/2020 2020
41431 अमरावती अकोला अकोट रामापूर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.रामापूर.अकोटजि.अकोला 0 5 17 03/09/2014 03/08/2019 2019
41430 अमरावती अकोला अकोट औषधी वनस्पती उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अकोट 0 5 11 15/08/2012 14/08/2017 2019
41429 अमरावती अकोला अकोट अकोट मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अकोट 122 42-1 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
41428 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा माऊली मजूर कामगार सहकारी संस्था धोत्रा नंदई 41(A) 5 7 29/07/2012 28/07/2017 2019
41427 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मजूर कामगार सहकारी संस्था चिंचखेड 41(A) 5 7 07/09/2012 06/09/2017 2019
41426 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा श्री. बालाजी मजुर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहाँगीर 41(A) 5 7 24/03/2012 23/03/2017 2019
41425 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा इंदिरा महिला मजूर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहाँ. 41(A) 5 7 07/11/2012 06/11/2017 2019
41424 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा सोना मजूर कामगार सहकारी संस्था सावंगी टेकाळे 41(A) 5 7 23/07/2012 22/07/2017 2019
41423 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा व्यंकटेश मजूर कामगार सहकारी संस्था देऊळगांव राजा 41(A) 5 7 07/11/2012 06/11/2017 2019
41422 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि विषयक सर्व सेवा सहकारी संस्था गोळेगाव 41(A) 5 13 23/10/2018 22/10/2019 2019
41421 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत गाडगे बाबा कृषि विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा -113 5 11 24/10/2018 23/10/2019 2019
41420 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. तेजराव शिंदे कृषि सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. पाडळीशिंदे -113 5 11 25/12/2018 24/12/2019 2019
41419 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्वामी समर्थ कृषि सेवा सहकारी संस्था मर्या. भिवगाव बु. 41(A) 5 11 23/10/2018 22/10/2019 2019
41418 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा राजर्षी शाहु महाराज कृषि विषयक सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. मेव्हुणाराजा 41(A) 5 11 23/10/2018 22/10/2019 2019
41417 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा नाविण्य जिजाऊ कृषि व ॲग्रो मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या.देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 11/06/2018 10/06/2019 2019
41416 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा विदर्भ भुमि कृषि सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 11/06/2018 10/06/2019 2019
41415 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. अटल बिहारी वाजपेयी उद्योग समुह सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 10/03/2018 11/03/2019 2019
41414 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा योगीराज कृषि व ॲग्रो उद्योग समुह सहकारी संस्था मर्या. डोईफोडेवाडी 41(A) 5 11 10/01/2018 11/01/2019 2019
41413 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत चोखामेळा कृषि विषयक सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. मेव्हुणा राजा 41(A) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
41412 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा सागर कृषि विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
41411 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा सरदार वल्लभाई पटेल कृषि सेवा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 41(A) 5 11 21/10/2018 20/10/2019 2019
41410 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा मातृतिर्थ कृषि विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या. जवळखेड 41(A) 5 11 21/10/2018 20/10/2019 2019
41409 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. भाऊसाहेब फुंडकर कृषि सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 42(1) 5 13 21/10/2018 20/10/2019 2019
41408 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा यशवंत शेतकी सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. दे.मही 38(1) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41407 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा दंऊळगांव राजा कृषि सर्व सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41406 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा बालाजी कृषि सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41405 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा अटल सहकारी रिटेल (कॉप शॉपत्रा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा ) 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41404 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. प्रमोद महाजन कृषी सर्व सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या. पळसखेडा झाल्टा 42(1) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41403 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा बळीराजा कृषि सर्व सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या सरंबा 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41402 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा शामप्रसाद मुखर्जी शेतकी सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या. सिनगांव जहाँगीर 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41401 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा खडगपुर्णा अटल बिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या. दे. मही 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41400 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा दिनदयाल कापडीज्युट पिशव्या व गोण्या उत्पा. व विक्री सहकारी संस्था मर्या. सावंगी टेकाळे र.नं. 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41399 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा लोकनेते गोपिनाथराव मुंढे बिज उदयोग सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41398 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा मर्या. ज्योतिबा फुले मजूर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहॉगीर 40(A) 5 13 11/07/2012 10/07/2017 2019
41397 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा क्रितीका कृषि शेतकरी सेवा पुरवठा सहकारी संस्था. मर्या. किन्ही पवार 40(A) 5 13 25/12/2018 24/12/2019 2019
41396 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत सावता माळी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दे.राजा 0 5 17 02/11/2013 03/11/2018 2019
41395 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा जयजगदंब दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंभोरा 0 5 17 22/03/2013 23/03/2018 2019
41394 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा गोरखनाथ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाडळी शिंदे 0 5 17 19/10/2013 20/10/2018 2019
41393 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्वामी विवेकानंद दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जवळखेड 0 5 17 15/04/2012 16/04/2017 2019
41392 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा जिजामाता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जांभोरा 0 5 17 09/11/2013 10/11/2018 2019
41391 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा समर्थ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पळसखेड झाल्टा 0 5 17 04/01/2013 05/01/2018 2019
41390 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा धनराज महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. असोला जहागिर 0 5 17 08/07/2013 09/07/2018 2019
41389 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा फुले शाहू आंबेडकर मागा. महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोराखेडी बावरा 0 5 17 17/06/2013 18/06/2018 2019
41388 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा महालक्ष्मी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिनगांव जहा 0 5 17 29/10/2013 30/10/2018 2019
41169 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद महासिध्द महाराज कृषी उत्पादक व कृषि औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.धानोरा 6(1) 5 13 04/10/2018 05/10/2019 2019
41241 अमरावती बुलडाणा मोताळा  मारोती मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. पोफळी 41(अ) 5 7 08/05/2012 07/05/2017 2019
41240 अमरावती बुलडाणा मोताळा  मोताळा विकास खंड मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.आडविहीर 41(अ) 5 7 27/07/2012 26/07/2017 2019
41239 अमरावती बुलडाणा मोताळा  महाराणा प्रताप जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. तालखेड 39 5 13 21/04/2012 20/05/2017 2019
41238 अमरावती बुलडाणा मोताळा  निकिता महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या. पारडा 40(अ) 5 11 10/08/2011 09/08/2016 2019
41237 अमरावती बुलडाणा मोताळा  स्व. प्रकाश पाटील बहुउद्देशिय सहकारी संस्था मर्या. मूर्ती 31 5 0 01/01/2011 31/12/2015 2019
41236 अमरावती बुलडाणा मोताळा  विजय स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या.पान्हेरा 31 5 0 30/06/2008 29/06/2013 2019
41235 अमरावती बुलडाणा मोताळा  विठ्ठल उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. तळणी 31 5 13 04/06/2008 05/06/2013 2019
41234 अमरावती बुलडाणा मोताळा  एडेड हायस्कुल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.शेलगांव बाजार फ-1.1 5 11 31/12/2014 30/12/2019 2019
41233 अमरावती बुलडाणा मोताळा  अनंतसराफ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.शेलापुर फ-1.1 5 11 31/12/2014 30/12/2019 2019
41232 अमरावती बुलडाणा मोताळा  जगदंबा विद्यालय कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. लिहा फ-1.1 5 11 30/04/2012 29/04/2017 2019
41231 अमरावती बुलडाणा मलकापूर महेश अर्बन कृषि सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1240 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 11/01/2018 10/01/2019 2019
41230 अमरावती बुलडाणा मलकापूर नथाबाई माणकचंद वैद्य कृषि पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1239 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 11/01/2018 10/01/2019 2019
41229 अमरावती बुलडाणा मलकापूर महाशक्ती अभिनव पणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं. 1238 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 11/01/2018 10/01/2019 2019
41228 अमरावती बुलडाणा मलकापूर महाशक्ती अभिनव प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1237 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा.. 7 5 11 11/01/2018 10/01/2019 2019
41227 अमरावती बुलडाणा मलकापूर श्री धुपेश्वर कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. हरसोडा र.नं.1236 मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 11/01/2018 10/01/2019 2019
41226 अमरावती बुलडाणा मलकापूर सागर कृषि सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1235 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 31/10/2018 30/10/2019 2019
41225 अमरावती बुलडाणा मलकापूर अरिहंत कृषि पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1234मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 31/10/2018 30/10/2019 2019
41224 अमरावती बुलडाणा मलकापूर जय गजानन कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. बेलाड र.नं. 1233 बेलाड मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 31/10/2018 30/10/2019 2019
41223 अमरावती बुलडाणा मलकापूर माऊली कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या.दाताळा र.नं.1232मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 31/10/2018 30/10/2019 2019
41222 अमरावती बुलडाणा मलकापूर चंदनबाला कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1231 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 30/10/2018 29/10/2019 2019
41221 अमरावती बुलडाणा मलकापूर श्री विठ्ठल लहरी कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. हरसोडा र.नं.1230 मौजे हरसोडा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 30/10/2018 29/10/2019 2019
41220 अमरावती बुलडाणा मलकापूर शिवराणा कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. विवरा र.नं.1229 मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 30/10/2018 29/10/2019 2019
41219 अमरावती बुलडाणा मलकापूर महाबली कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. वरखेड र.नं. 1228 मौजे वरखेड ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 30/10/2018 29/10/2019 2019
41218 अमरावती बुलडाणा मलकापूर जयशिवशंकर मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. तालसवाडा र.नं.1234 मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 42(1) 5 11 17/12/2014 16/12/2019 2019
41217 अमरावती बुलडाणा मलकापूर यशवंत मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.277 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 42(1) 5 7 17/12/2014 16/12/2019 2019
41216 अमरावती बुलडाणा मलकापूर विठ्ठल मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. वाकोडी र.नं.1233 मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 42(1) 5 9 17/12/2014 16/12/2019 2019
41215 अमरावती बुलडाणा मलकापूर मलकापुर ब्लॉक मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं. 279 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 42(1) 5 7 17/12/2014 16/12/2019 2019
41214 अमरावती बुलडाणा मलकापूर महाराष्ट्र मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. भालेगाव र.नं.283 मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 42(1) 5 9 17/12/2014 16/12/2019 2019