Government of India

निनिअ सूची ( क आणि ड वर्ग सह. संस्था )

अनुक्रमांक जिल्हा डाउनलोड आकार
1 अकोला 0.29
2 अमरावती 0.36
3 औरंगाबाद 0.45
4 बीड 0.29
5 भांडारा 0.33
6 बुलढाणा 0.63
7 चंद्रपूर 0.63
8 धुले 0.29
9 गोंदिया 0.56
10 गडचिरोली 0.29
11 हिंगोली 0.85
12 जलगाव 0.50
13 जालना 0.19
14 कोल्हापूर 0.26
15 लातूर 0.29
16 मुंबई -1 0.49
17 मुंबई - २ 0.33
18 मुंबई -3 0.33
19 मुंबई - 4 0.33
20 नागर 0.63
21 नागपूर 0.15
22 नांदेड 0.25
23 नंदुरबार 0.25
24 नाशिक 0.63
25 उस्मानाबाद 0.52
26 परभणी 0.25
27 पालघर 0.39
28 पुणे शहर 0.29
29 पुणे ग्रामीन 0.50
30 रायगड 0.19
31 रत्नागिरी 0.50
32 सांगली 0.26
33 सतारा 0.25
34 सिंधुदुर्ग 0.29
35 सोलापूर 0.63
36 ठाणे 0.25
37 वर्धा 0.39
38 वॉशिम 0.25
39 यवतमाळ 0.29