Government of India

रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक DocumentType तारीख साईज(MB) डाउनलोड
1 2 3 >
1 कृउबास समिती निवडणूक - उमेदवार मयत बाबत मा. सू. 1८-०4-२०२३ 2935 कृउबास निवडणूक 18/04/2023 0.79 डाउनलोड
2 जात वैधता प्रमाणपत्र बाबत प्राधिकरणाचे आदेश दि. ३०-०३-२०२३ 2438 नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्र 30/03/2023 1.41 डाउनलोड
3 कृउबास समिती निवडणूक - आर्थिक दुर्बल घटक आदेश २८-०३-२०२३ 2389 नामनिर्देशन प्रतिज्ञापत्र 28/03/2023 1.40 डाउनलोड
4 कृउबास समिती निवडणूक कार्यक्रम सुरू आदेश २१-०३-२३ 2156 कृउबास निवडणूक 21/03/2023 2.95 डाउनलोड
5 कृउबास निवडणूक - निरिक्षक आदेश २०-०३-२०२३ 2135 कृउबास निवडणूक निरिक्षक 20/03/2023 4.40 डाउनलोड
6 कृउबास मतदान केंद्र संबंधी निकष 1977 कृउबास मतदान केंद्र 13/03/2023 2.65 डाउनलोड
7 कृउबास निनिअ संबंधी निकष 1916 कृउबास निनिअ 09/03/2023 1.61 डाउनलोड
8 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीनंतर समिती सदस्यांची नावे प्रसिद्ध करणे बाबत 9646/22 सदस्यांची नावे जाहीर करणे 29/12/2022 1.77 डाउनलोड
9 कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीसाठी जागा, वाहने, सेवा अधिग्रहण करणे बाबत 8110/22 अधिग्रहण 11/11/2022 0.99 डाउनलोड
10 कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत आदेश 6778 रासनिप्रा आदेश / परिपत्रके - एपीएमसी 06/09/2022 2.10 डाउनलोड