Government of India

ई - १

जिल्ह्याचे नाव पूर्ण लिहावे ( Like Ratnagiri) अथवा त्यामधील काही अक्षरे ( Like Ratn) करून 'शोधा' क्लिक करावे |

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
< 3 4 5 6 7 >
64 E_1_2022_नाशिक3_जिल्हा_D_Class 06/05/2022 13.88
4 E_1_2022_कोल्हापूर6_जिल्हा_Part_B_D_Class 09/05/2022 21.14
5 E_1_2022_सोलापूर3_जिल्हा_D_Class 09/05/2022 19.41
7 E_1_2022_कोल्हापूर1_जिल्हा_Part_1A_B_Class 09/05/2022 14.11
9 E_1_2022_सांगली1_जिल्हा_Part_1_A_D_APMC 09/05/2022 9.65
17 E_1_2022_कोल्हापूर5_जिल्हा_Part_A_D_Class 09/05/2022 18.07
21 E_1_2022_सांगली2_जिल्हा_Part_2_B_C_Class 09/05/2022 15.58
22 SUBJECT_LL 1 09/05/2022 0.57
31 E_1_2022_कोल्हापूर4_जिल्हा_Part_C_C_Class 09/05/2022 12.89
33 E_1_2022_अहमदनगर 1_जिल्हा_A_B_APMC_Class 09/05/2022 15.87