Government of India

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम 2017 मध्ये सुधारणा

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
2 1 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) (दुसरी सुधारणा) नियम २०२३ दि. १५-०३-२०२३ 1222-1 15/03/2023 0.17
3 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) (दुसरी सुधारणा) नियम २०२३ दि. १५-०३-२०२३ 1222 15/03/2023 0.17
1 महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) (पहिली सुधारणा) नियम २०२० दि. १६-०४-२०२१ 0320 16/04/2021 11.62