Government of India

कायदे आणि नियम - सहकारी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
< 1 2
3 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अधिनियम २०२१ Mah. Act No. XXVIII of 2022 25/08/2022 0.11
11 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) (तिसरी सुधारणा) नियम २०२१ (दि. १७ फेब्रुवारी २०२२) No. CSL-2016 / C. R. 35 / 13 - C 25/08/2022 0.18