Government of India

कायदे आणि नियम - सहकारी

क्रमांक विषय जावक क्रमांक तारीख डाउनलोड Size
< 1 2
11 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) (तिसरी सुधारणा) नियम २०२१ (दि. १७ फेब्रुवारी २०२२) No. CSL-2016 / C. R. 35 / 13 - C 25/08/2022 0.18
12 महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम, 2013 R.NO.MH/MR/South-344/2011-13 13/08/2013 0.82