Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
43598 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा hjhhjh 6767 664 16/09/2023 16/09/2023 2019
43597 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
44112 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
43594 पुणे सातारा खंडाळा शिरीष मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कोपर्डे 41 ( अ) 5 11 17/07/2015 16/07/2020 2019
43857 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
43493 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
44076 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
43581 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या. सुरळेगाव 9 5 13 27/05/2011 26/05/2016 2019
43580 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या मुळुकवाडी 9 5 13 30/05/2011 29/05/2016 2019
43821 कोकण रायगड रोहा कुलदर्शन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मु. न्हावे ता. रोहा जिल्हा रायगड 13 5 13 18/09/2018 17/09/2019 2019
43579 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या कवडगांव 9 5 13 17/06/2011 16/06/2016 2019
43578 छत्रपती संभाजीनगर बीड गेवराई सेवा सहकारी संस्था मर्या. तांदळा 9 5 13 20/08/2011 19/08/2016 2019
44154 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
43681 छत्रपती संभाजीनगर बीड अंबेजोगाई  सेवा सहकारी संस्था मर्या. जवळगांव 9 5 13 31/01/2011 30/01/2016 2019
44075 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
44058 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर गुरु रोहिदास मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.जुना मोंढा 40 अ 5 13 05/12/2015 04/12/2020 2019
44057 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर हमाल विकास औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.रेल्वेस्टेशन सिल्कमिल्क कंपनी 40 अ 5 13 05/01/2015 04/01/2020 2019
44308 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जोशोबा मागासवर्गीय औद्योगीक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 486 वडाळी ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/40(अ) 5 11 20/12/2019 19/12/2019 2019
44307 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
44306 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44305 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी छत्रपती शिवाजी महाराज औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 841 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44304 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी बळीराजा नाविण्यपुर्ण प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 840 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44303 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी नवपर्व अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 500 कसबेगव्हाण ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44302 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44301 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी भुमिपुत्र अभिनव पणन सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 498 हंतोडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
44300 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी जय गजानन नाविण्यपुर्ण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 497 सातेगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 18/10/2018 17/10/2019 2019
44299 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 484 ता. अंजनगांव सुर्जी जि.अमरावती 5/41(अ) 5 11 13/12/2014 12/12/2019 2019
43619 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
44056 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद 7 21 05/05/2015 06/05/2020 2019
41591 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर गजानन महाराज दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दहिगाव 0 5 13 30/03/2019 29/09/2019 2019
41590 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर भाऊसाहेब कृषी अभिनव सहकारी संस्था मर्या.616 ता. नांदगाव खंडेश्वर ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 14/12/2018 13/12/2019 2019
41589 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर किसान अॅग्रो सहाकरी संस्था मर्या.र.नं. 617 0 5 13 15/12/2018 14/12/2019 2019
41588 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर निनाद मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.607 ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 09/09/2018 08/09/2019 2019
41587 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर श्री. खंडेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. नों. क्र.-601 नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 16/11/2014 15/11/2019 2019
41557 अमरावती अमरावती भातकुली बेरोजगाराची मातृसेवा नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र. नं. 635 0 5 13 04/09/2017 2019
41556 अमरावती अमरावती भातकुली साथ बेरोजगाराची बहुउद्देशीय नागरी सेवा सहकारी संस्था .र. नं.632 0 5 13 20/06/2017 2019
41555 अमरावती अमरावती भातकुली गुरू माउली अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. उत्तमसरा.र. नं.640 0 5 13 31/12/2019 2019
41554 अमरावती अमरावती भातकुली कृषी विकास अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंचलवाडी र. नं. 639 0 5 13 03/11/2019 2019
41553 अमरावती अमरावती भातकुली महाइरा अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. खारतळेगाव र.नं. 637 0 5 13 25/11/2019 2019
41552 अमरावती अमरावती भातकुली छत्रपती अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या म्हैसपूर र. नं. ६३६ 0 5 13 09/11/2019 2019
41551 अमरावती अमरावती भातकुली उज्ज्वल अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. र. नं. 638अंचलवाडी 0 5 13 17/11/2019 2019
41550 अमरावती अमरावती भातकुली श्रमिक मजुर सहकारी संस्था मर्या. सायत र. नं. 630 42(1) 5 11 2019
41549 अमरावती अमरावती भातकुली भुमिपुत्र मजुर सहकारी संस्था मर्या. रामा साऊर र. नं 629 42(1) 5 11 2019
41548 अमरावती अमरावती भातकुली मॉ.भगवती मजुर सहकारी संस्था मर्या. बहाद्दरपूर र. नं 628 42(1) 5 11 2019
41500 अमरावती अमरावती वरुड अप्परवर्धा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.शिंगोरी 0 0 0 2019
41499 अमरावती अमरावती वरुड अप्पर वर्धा उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. वघाळ 11 5 11 21/12/2014 21/12/2019 2019
41468 अमरावती अमरावती अचलपूर मेळघाट अभिनव सहकारी संस्था मर्या वडगाव फत्तेपुर र न 372 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 02/11/2018 01/11/2019 2019
41467 अमरावती अमरावती अचलपूर चंद्रभागा अभिनव सहकारी संस्था मर्या पिंपळखुटा र न 371 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 24/10/2018 23/10/2019 2019
41466 अमरावती अमरावती अचलपूर सातपुडा अभिनव सहकारी संस्था मर्या देवगाव र न 369 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 16/10/2018 15/10/2019 2019
41465 अमरावती अमरावती अचलपूर बळीराजा अभिनव सहकारी संस्था मर्या कोल्हा र न 368 ता.अचलपुर 40(अ) 5 11 06/10/2018 05/10/2019 2019
41464 अमरावती वाशिम रिसोड गजानन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. केशवनगर ता.रिसोड 107(A) 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
41463 अमरावती वाशिम रिसोड पुंडलीक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. रिसोड E-19 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
41462 अमरावती वाशिम रिसोड धनसमृध्दी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. नेतन्सा E-19 5 10 26/12/2014 25/12/2019 2019
41461 अमरावती वाशिम रिसोड धनश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. चिखली E-19 5 10 19/12/2014 18/12/2015 2019
41460 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर महात्मा बसेश्वर दुध उत्पा. सह. सं. म. पळसोडा ता. मुर्तिजापूर 0 5 17 19/05/2014 18/05/2019 2019
41459 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर मच्छींद्रनाथ भोई समाज मत्स्यव्यवसाय सह. सं. मर्या. बोरगाव निंघोट ता. मुर्तिजापूर 0 5 13 11/09/2013 11/08/2018 2019
41458 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर विकास मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. बोर्टा 1230 42-1 5 11 30/11/2014 29/11/2019 2019
41431 अमरावती अकोला अकोट रामापूर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.रामापूर.अकोटजि.अकोला 0 5 17 03/09/2014 03/08/2019 2019
41430 अमरावती अकोला अकोट औषधी वनस्पती उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अकोट 0 5 11 15/08/2012 14/08/2017 2019
41429 अमरावती अकोला अकोट अकोट मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अकोट 122 42-1 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
41428 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा माऊली मजूर कामगार सहकारी संस्था धोत्रा नंदई 41(A) 5 7 29/07/2012 28/07/2017 2019
41427 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मजूर कामगार सहकारी संस्था चिंचखेड 41(A) 5 7 07/09/2012 06/09/2017 2019
41426 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा श्री. बालाजी मजुर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहाँगीर 41(A) 5 7 24/03/2012 23/03/2017 2019
41425 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा इंदिरा महिला मजूर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहाँ. 41(A) 5 7 07/11/2012 06/11/2017 2019
41424 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा सोना मजूर कामगार सहकारी संस्था सावंगी टेकाळे 41(A) 5 7 23/07/2012 22/07/2017 2019
41423 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा व्यंकटेश मजूर कामगार सहकारी संस्था देऊळगांव राजा 41(A) 5 7 07/11/2012 06/11/2017 2019
41422 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा छत्रपती शिवाजी महाराज कृषि विषयक सर्व सेवा सहकारी संस्था गोळेगाव 41(A) 5 13 23/10/2018 22/10/2019 2019
41421 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत गाडगे बाबा कृषि विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा -113 5 11 24/10/2018 23/10/2019 2019
41420 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. तेजराव शिंदे कृषि सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. पाडळीशिंदे -113 5 11 25/12/2018 24/12/2019 2019
41419 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्वामी समर्थ कृषि सेवा सहकारी संस्था मर्या. भिवगाव बु. 41(A) 5 11 23/10/2018 22/10/2019 2019
41418 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा राजर्षी शाहु महाराज कृषि विषयक सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. मेव्हुणाराजा 41(A) 5 11 23/10/2018 22/10/2019 2019
41417 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा नाविण्य जिजाऊ कृषि व ॲग्रो मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्या.देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 11/06/2018 10/06/2019 2019
41416 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा विदर्भ भुमि कृषि सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 11/06/2018 10/06/2019 2019
41415 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. अटल बिहारी वाजपेयी उद्योग समुह सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 10/03/2018 11/03/2019 2019
41414 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा योगीराज कृषि व ॲग्रो उद्योग समुह सहकारी संस्था मर्या. डोईफोडेवाडी 41(A) 5 11 10/01/2018 11/01/2019 2019
41413 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत चोखामेळा कृषि विषयक सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. मेव्हुणा राजा 41(A) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
41412 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा सागर कृषि विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या देऊळगांव राजा 41(A) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
41411 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा सरदार वल्लभाई पटेल कृषि सेवा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 41(A) 5 11 21/10/2018 20/10/2019 2019
41410 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा मातृतिर्थ कृषि विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या. जवळखेड 41(A) 5 11 21/10/2018 20/10/2019 2019
41409 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. भाऊसाहेब फुंडकर कृषि सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 42(1) 5 13 21/10/2018 20/10/2019 2019
41408 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा यशवंत शेतकी सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. दे.मही 38(1) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41407 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा दंऊळगांव राजा कृषि सर्व सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41406 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा बालाजी कृषि सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41405 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा अटल सहकारी रिटेल (कॉप शॉपत्रा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा ) 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41404 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. प्रमोद महाजन कृषी सर्व सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या. पळसखेडा झाल्टा 42(1) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41403 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा बळीराजा कृषि सर्व सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या सरंबा 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41402 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा शामप्रसाद मुखर्जी शेतकी सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्या. सिनगांव जहाँगीर 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41401 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा खडगपुर्णा अटल बिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या. दे. मही 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41400 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा दिनदयाल कापडीज्युट पिशव्या व गोण्या उत्पा. व विक्री सहकारी संस्था मर्या. सावंगी टेकाळे र.नं. 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41399 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा लोकनेते गोपिनाथराव मुंढे बिज उदयोग सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41398 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा मर्या. ज्योतिबा फुले मजूर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहॉगीर 40(A) 5 13 11/07/2012 10/07/2017 2019
41397 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा क्रितीका कृषि शेतकरी सेवा पुरवठा सहकारी संस्था. मर्या. किन्ही पवार 40(A) 5 13 25/12/2018 24/12/2019 2019
41396 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत सावता माळी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दे.राजा 0 5 17 02/11/2013 03/11/2018 2019
41395 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा जयजगदंब दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंभोरा 0 5 17 22/03/2013 23/03/2018 2019
41394 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा गोरखनाथ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाडळी शिंदे 0 5 17 19/10/2013 20/10/2018 2019
41393 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्वामी विवेकानंद दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जवळखेड 0 5 17 15/04/2012 16/04/2017 2019
41392 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा जिजामाता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जांभोरा 0 5 17 09/11/2013 10/11/2018 2019
41391 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा समर्थ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पळसखेड झाल्टा 0 5 17 04/01/2013 05/01/2018 2019
41390 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा धनराज महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. असोला जहागिर 0 5 17 08/07/2013 09/07/2018 2019
41389 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा फुले शाहू आंबेडकर मागा. महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोराखेडी बावरा 0 5 17 17/06/2013 18/06/2018 2019