Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
43598 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा hjhhjh 6767 664 16/09/2023 16/09/2023 2019
44247 नागपूर नागपूर नागपूर शहर (दोन) महाराष्ट्र राज्य जंगल कामगार सहकारी संघ लि पुणे स्थित नागपूर 27 3 17 08/06/2016 07/06/2021 2021
44377 नागपूर नागपूर नागपूर शहर (तीन) विदर्भ अर्बन बँक को-ऑप. असो.लि.नागपूर 8 5 21 13/08/2015 12/08/2020 2022
43597 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
43492 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 91 92 90 28/08/2021 29/08/2021 2021
43575 नाशिक नाशिक नाशिक नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नाशिक. 12 11 10 24/08/2021 26/08/2021 2021
44076 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
44056 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद 7 21 05/05/2015 06/05/2020 2019
43491 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 11 21 13/08/2021 13/08/2021 2020
41158 अमरावती वाशिम वाशीम अनंत शेतकरी सह. सूतगिरणी मर्या.वाशिम जि. वाशिम 8 6 21 27/07/2015 19/07/2020 2020
44073 पुणे सातारा पाटण तारळे भाग ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या तारळे इ 39 5 13 02/05/2016 01/05/2021 2021
44072 पुणे सातारा पाटण श्री गुरूदत्त एस टी कर्मचारी सेवकांची पतसंस्था मर्या पाटण फ 1.1 5 13 15/09/2015 14/09/2020 2020
44376 कोकण मुंबई शहर(3) के - पुर्व प्रभाग संंकष्टी ीकोे.ऑप क्रेडिट सो.लि.बीओएम/डब्ल्यूूेई/आरएसआर/ सीआर/9203/200136866संजय यगांंधी नगर रुम न. 365 नगुंफा रोड जोोगेश्वरी (पूर्व) मुंबई-60 11 11 11 28/07/2017 28/07/2022 2023
44240 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे राष्ट्रमाता जिजाउ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धामणगाव ता.धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती तेरा 13 13 03/03/2020 02/03/2026 2022
43534 नागपूर चंद्रपूर बल्लारपूर Sahulat Urban Credit Coop. Society Ltd. BAllarpur R.N.003 36 5 11 12/03/2022 11/03/2023 2023
44325 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी ओवळीये ग्रामस्वराज्य संस्था मर्या., आर.टी.जी./एस.डी./25864 01/11/1967 मु.पो. ओवळीये ता.सावंतवाडी 9-1 5 13 28/11/2018 27/11/2023 2023
44324 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी श्री छत्रपती शिवाजी ग्रामिण बिगरशेती पतसंस्था एस.डी.जी./एस.डी.आय./आर.एस.आर/338 23/10/2000 मु.पो.विलवडे, ता.सावंतवाडी 39 5 13 11/01/2018 10/01/2023 2023
44323 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी आंजगाव कंझुमर्स को.ऑप. सोसा लि. आंजगांव एस.डी.जी./एस.डी.आय/सी.ओ.एन/3280/1951 08/01/1959 मु.पो. आंजगांव, ता.सावंतवाडी 41 5 11 07/03/2018 06/03/2023 2023
44322 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी मळगांव पंचक्रोशी ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसस्था एस.डी.जी./एस.डी.आय./आर.एस.आर/316 23/01/1995 मु.पो. मळगांव ता.सावंतवाडी 39 5 13 16/03/2018 15/03/2023 2023
44321 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी राणी जानकी सुतिकागृह सेवकांची कर्मचारी पतसंस्था आर.टी.जी.बी.एन/305 04/01/1990 मु.पो.सावंतवाडी ता.सावंतवाडी 41 5 11 11/08/2018 10/10/2023 2023
44320 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी मेनन अँड मेनन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या., आंबोली आर.टी.जी./बी.एन.ओ./302 30/04/1986 मु.पो. आंबोली, ता.सावंतवाडी 39 5 11 17/11/2018 16/11/2023 2023
44319 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी सहयाद्री बांबु उपज सहकारी संस्था एस.र्डी.जी/एस.डी.आय./ए.जी.आर.(एम)/102/91-92 11/10/1991 मु.पो.सावंतवाडी ता.सावंतवाडी 13 5 13 28/11/2018 27/11/2023 2023
44249 कोकण सिंधुदुर्ग देवगड विद्यार्थी ग्राहक भांडार फणसगांव सहकारी ग्राहक भांडार मर्या फणसगाव नों.क्र. एसडीजी/डीजीडी/सीओएन /905/सन 2017 दि 04.12.2017 मु.पो.फणसगांव ता.देवगड 40 5 11 04/12/2018 03/12/2023 2023
44313 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण रोझरी ख्रिश्चन ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मालवण , एसडीजी/एमएलएन/आरएसआर/ (सीआर)/756/सन 1996, दि.08/07/1996 39 5 13 06/07/2018 05/07/2023 2023
44310 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली निसर्ग शेतपेय उत्पा. सह. ख. वि. संघ मर्या., कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग एसडीजी/केकेआय/एजीआर/(एम)/1052/सन 2001, दि. 12/7/2001 9(1)(अ) 5 13 11/05/2018 10/05/2023 2023
44160 कोकण सिंधुदुर्ग दोडामार्ग नुतन विदयालय विदयार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., कळणे, मु.पो.कळणे,ता.दोडामार्ग,जि.सिंधुदुर्ग एसडिजी/डिएमजी/सीओएन/ 1353/सन 2021, दि.27.12.2021 41 5 11 21/01/2022 20/01/2023 2023
43842 पुणे कोल्हापूर कागल बसवेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित चिखली ई 39 5 11 18/09/2015 17/09/2020 2020
43841 पुणे कोल्हापूर कागल कै रावसो भोसले ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित चिखली ई 39 5 11 08/04/2015 07/04/2020 2020
43840 पुणे कोल्हापूर कागल श्री राम ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित चिखली ई 39 5 11 15/02/2015 14/02/2020 2020
43839 पुणे कोल्हापूर कागल कै हंबीरराव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कुरुकली ई 39 5 11 07/02/2015 06/02/2020 2020
43838 पुणे कोल्हापूर कागल रा दौ पाटील ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कुरुकली ई 39 5 11 20/02/2015 19/02/2020 2020
43837 पुणे कोल्हापूर कागल आ मा सैाकि ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कापशी (से) ई 39 5 11 20/06/2015 19/06/2020 2020
43836 पुणे कोल्हापूर कागल भावेश्वरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित करंजीवणे ई 39 5 11 23/06/2015 22/06/2020 2020
43835 पुणे कोल्हापूर कागल मा सदाशिवराव मंडलिक ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित आलाबाद ई 39 5 11 16/05/2015 15/05/2020 2020
43834 पुणे कोल्हापूर कागल अर्जुन ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित अर्जुनगर ई 39 5 11 18/11/2015 17/11/2020 2020
43833 पुणे कोल्हापूर कागल हनुमान ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित करनुर ई 39 5 11 02/02/2015 01/02/2020 2020
43832 पुणे कोल्हापूर कागल जवाहरलाल ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित आणूर ई 39 5 11 07/02/2015 06/02/2020 2020
43831 पुणे कोल्हापूर कागल लक्ष्मी नारायण नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 21/05/2015 20/05/2020 2020
43830 पुणे कोल्हापूर कागल राजर्षि शाहु नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 09/04/2015 08/04/2020 2020
43829 पुणे कोल्हापूर कागल भावेश्वरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कापशी (से) ई 39 5 11 09/11/2015 08/11/2020 2020
43828 पुणे कोल्हापूर कागल जयसिंगराव घाटगे ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित सिध्दनेर्ली ई 39 5 11 21/05/2015 20/05/2020 2020
43827 पुणे कोल्हापूर कागल श्री दत्त ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कसबा सांगाव ई 39 5 11 18/10/2015 17/10/2020 2020
43826 पुणे कोल्हापूर कागल कामधेनू ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित व्हनाळी ई 39 5 11 01/06/2015 31/03/2020 2020
43825 पुणे कोल्हापूर कागल श्री गणेश नागरी सह पत संस्था मर्या मुरगुड ई 39 5 11 01/04/2015 31/03/2020 2020
43695 पुणे कोल्हापूर शिरोळ जयहिंद सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित शिरढोण 45 5 11 21/01/2015 02/03/2020 2020
44074 पुणे कोल्हापूर गडहिंग्लज कल्लेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यार्दित कौलगे ई 39 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43857 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद बालाजी कृषी विकास प्रक्रीया व बहूउद्येशिय सहकारी संस्था मर्या. पिंपळगाव काळे 7(1) 5 11 04/10/2019 03/10/2018 2019
44373 कोकण ठाणे झो.पु.प्रा. ठाणे झो.पु.प्रा. चांगभले भैरवनाथ को.ऑप.हौ.सो.लि. सर्वे नं.507 गांधी नगर पोखरण रोड नं.2 ठाणे (प.) ता.जि.ठाणे टीएनए/(टीएनए)/ हौ./(टीसी)/ 16866/ सन 2005 9(1) 5 13 01/08/2016 31/07/2021 2021
44075 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
43619 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
41464 अमरावती वाशिम रिसोड गजानन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. केशवनगर ता.रिसोड 107(A) 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
41463 अमरावती वाशिम रिसोड पुंडलीक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. रिसोड E-19 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
41462 अमरावती वाशिम रिसोड धनसमृध्दी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. नेतन्सा E-19 5 10 26/12/2014 25/12/2019 2019
41461 अमरावती वाशिम रिसोड धनश्री ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. चिखली E-19 5 10 19/12/2014 18/12/2015 2019
41234 अमरावती बुलडाणा मोताळा  एडेड हायस्कुल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.शेलगांव बाजार फ-1.1 5 11 31/12/2014 30/12/2019 2019
41233 अमरावती बुलडाणा मोताळा  अनंतसराफ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.शेलापुर फ-1.1 5 11 31/12/2014 30/12/2019 2019
41232 अमरावती बुलडाणा मोताळा  जगदंबा विद्यालय कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. लिहा फ-1.1 5 11 30/04/2012 29/04/2017 2019
41200 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  यशवंत विद्यालय विद्यार्थी सहकारी ग्रामीण संस्था मर्या चांदुर बि 41 5 11 09/08/2012 08/08/2017 2019
41199 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  निमगाव ग्रामीण सहकारी संस्था मर्या निमगाव 41 5 11 10/08/2012 09/08/2017 2019
41184 अमरावती बुलडाणा शेगाव श्री वियोगी महाराज नागरी सहकारी पत संस्था मर्या शेगांव र नं 972 ई39 5 11 19/05/2010 18/05/2015 2019
41183 अमरावती बुलडाणा शेगाव अक्सा नागरी सहकारी पत संस्था मर्या. शेगांव र नं 963 ई-39 5 11 16/01/2011 15/01/2016 2019
41174 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ कामगार सहकारी पतसंस्था मर्या. वरवट बकाल F1.1 5 15 23/07/2012 22/07/2017 2019
41173 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  शेतकरी फळे व भाजीपाला उत्पादक खरेदी विक्री सहकारी संस्था मर्या. पातुर्डा 7(38) 5 9 08/05/2013 08/05/2014 2019
42136 अमरावती यवतमाळ यवतमाळ साधु वासवानी अर्बन क्रक्रेडीट को-ऑप. सोसायटी लि.यवतमाळ रजी.न.311 39.1 5 12 06/04/2015 05/04/2020 2020
41111 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा सावित्रीबाई फुले महिला दूध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या. शिवणी टाका 34 5 17 26/03/2013 27/03/2018 2019
43824 कोकण रायगड रोहा सिध्दकला सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. 42 (1) 5 11 17/04/2017 16/04/2022 2022
43823 कोकण रायगड रोहा नागोठणे विभाग सहकारी भात गिरणी मर्या. 7(1) 5 11 14/05/2016 13/01/2022 2022
43822 कोकण रायगड रोहा प्रतिक मजूर सहकारी संस्था मर्या. 42 (1) 5 11 29/06/2017 28/06/2022 2022
44161 कोकण सिंधुदुर्ग दोडामार्ग यशवंत काजू प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., दोडामार्ग, मु.पो.मणेरी कलमठाणा, ता.दोडामार्ग, जि.सिंधुदुर्ग , एसडीजी/डीएमजी/पीआरजी/1351/सन 2022, दि.02/05/2022 7-1 5 11 20/05/2022 19/05/2023 2023
44375 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग दामोदर पार्क को. ऑप. हौ. सोसायटीज असोसिएशन लि. 5 11 2021
44246 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे जानकीमाता अभिनव सहकारी संस्था मर्या.चिंचोली तेरा 5 13 27/06/2022 26/06/2027 2022
44245 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे वटवक्ष अभिनव सहकारी संस्था मर्या.आजनगांव तेरा 5 13 03/07/2022 02/07/2027 2022
44244 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे एकता कुशल मजुर कामागार सहकारी संस्था मर्या वसाड कावली. ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44243 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे नवदुर्गा ग्रामीण महीला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.अशोकनगर रजि.नं 553 तेरा 5 13 23/05/2022 22/05/2027 2022
44242 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे बग्गाजी महाराज मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या वरुड बग्गाजी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44241 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे लहरीबाबा मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या जवगांव आर्वी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 04/01/2022 03/01/2026 2022
44331 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी गाववाले बहु. पर्यटन सहकारी संस्था मर्या. आंबोली एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/335/2015 30/07/2015 41A 5 11 11/01/2018 10/01/2023 2023
44330 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी श्री बामणादेवी सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या.तळवडे एस.डी.जी./एस.डी.आय/आर.एस.आर./एसआर/367/2014 14/11/2014 41A 5 11 02/02/2018 01/02/2023 2023
44329 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी सनराईज कॉयर औदयोगिक सह संस्था मर्या.सिंधुदुर्ग एस.डी.जी./एस.डी.आय/पी.आर.डी.आय/ 143/ दि. 18/4/2016 मु.पो. मळगांव, ता.सावंतवाडी 41A 5 11 18/12/2018 17/12/2023 2023
44312 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली कणकदुर्गा अगरबत्ती उत्पादक अभिनव सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल(ओ)/1083/सन 2022, दि. 06/05/2022 41A 5 11 03/02/2022 02/02/2023 2023
44311 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली गोल्ड कॉईन कृषि व वन औषधी विकास स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल/(ओ)/1082/सन 2022, दि. 25/01/2022 41A 5 9 03/02/2022 02/02/2023 2023
44318 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण कर्लीनदी कृषी जल पर्यटन विविध सेवा सहकारी संस्था मर्या. काळसे , नों.क्र. एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल (ओ)/ ८००/ सन २०१७, दि.१३/०४/२०१७ 41 5 13 31/08/2018 30/08/2023 2023
44317 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण श्री रांजेश्वर पर्यटन विविध सेवा सहकारी संस्था मर्या. वायरी बांध-काळेथर, ता.मालवण, नों.क्र.एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल/(ओ) 799/ सन 2016, दि.26/10/20162` 41 5 13 04/01/2018 03/01/2023 2023
44316 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण चिवला किनारा जलक्रिडा पर्यटन विविध सेवा सह.संस्था म. मालवण एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल(ओ)/798/2016, दि.30.08.2016 41 5 13 03/01/2018 02/01/2023 2023
44315 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण समृध्दी कृषी सहकारी संस्था मर्या. कुणकवळे,एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल/(ओ)/815/सन 2021,दि.08.10.2021 41 5 13 02/01/2022 01/01/2023 2023
44314 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण कल्पतरु कॉयर सहकारी औद्योगिक संस्था मर्या. सिंधुदुर्ग एसडीजी /एमएलएन/पीआरडी(आय)/142/2016-17/2016, दि.१८.०४.१६ G-2-1 5 13 30/07/2018 29/07/2023 2023
44372 कोकण सिंधुदुर्ग वेंगुर्ला श्री.देव गिरे घोडेमुख पाणी वापर सह.संस्था मर्या पेंडुर, ता. वेंगुर्ला जि.सिंधुदुर्ग नों.क्र.एस.डी.जी./व्ही.एल.ए./आर.एस.आर./एस.आर.615/ सन 2016 दि.15/12/2016 45 5 11 26/04/2018 25/04/2023 2023
44159 कोकण सिंधुदुर्ग कुडाळ युवाक्रांती सुशिक्षीत बरोजगार सहकारी संस्था मर्या. वेताळ बांबर्डे नो.क्र.एसडीजी/एसडीआय/ जीएनएल(ओ)/531/ सन 2020 दि.25.03.2022 41 5 11 24/04/2022 23/04/2023 2023
44158 कोकण सिंधुदुर्ग कुडाळ मैत्री सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., आकेरी नो.क्र.एसडीजी/केडीएल/जएनएल/(ओ)/492/सन 2017 दि.28.04.2017 41 5 11 30/08/2018 29/08/2023 2023
44328 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी कालिकादेवी सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या.कारिवडे-पेडवेवाडी एस.डी.जी./एस.डी.आय/आर.एस.आर./एसआर/368/14 11/05/2014 मु.पो.कारीवडे ता.सावंतवाडी 41A 5 11 24/01/2018 23/01/2023 2023
44327 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी आकाश सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या. सावंतवाडी, एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/332/14-15 28/10/2014 मु.पो. कलबिस्त ता.सावंतवाडी 41-1 5 11 11/01/2018 10/01/2023 2023
44326 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी प्रगती महिला सुशिक्षित बेरोजगार सह.संस्था मर्या.सावंतवाडी एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/336/2016 17/02/2016 41-1 5 11 10/01/2018 09/01/2023 2023
44068 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर कबीर मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.घाटी 40 अ 5 13 23/01/2015 22/01/2020 2020
44112 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
43577 कोकण रायगड पनवेल गोविंद गोपाल दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मु.पाले बुद्रूक ता.पनवेल जि.रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/अेजीआर/ओ/448/ डी/ दि. 12/2/2019 13/02/2019 14/02/2020 2020
43694 पुणे सातारा कराड सहयाद्री मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कोणेगांव 42 (1) 5 11 11/01/2021 10/01/2020 2020
43693 पुणे सातारा कराड सहयाद्री मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43692 पुणे सातारा कराड श्री माणकेश्वर मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित येणके 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43691 पुणे सातारा कराड श्री महालक्ष्मी खाण कामगार मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित मसूर 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43690 पुणे सातारा कराड रेणूका खाण कामगार मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित पाडळीकेसे 42 (1) 5 11 08/02/2015 07/02/2020 2020