Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
43590 पुणे सातारा खंडाळा जयभवानी मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित लोणंद 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
43584 पुणे सातारा खंडाळा डॉबाबासाहेब आंबेडकर मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित अंदोरी 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
41407 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा दंऊळगांव राजा कृषि सर्व सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
43591 पुणे सातारा खंडाळा भैरवनाथ मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित निंबोडी 41 ( अ) 5 11 14/07/2015 13/07/2020 2020
41398 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा मर्या. ज्योतिबा फुले मजूर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहॉगीर 40(A) 5 13 11/07/2012 10/07/2017 2019
43586 पुणे सातारा खंडाळा श्री दत्तकृपा मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित निंबोडी 41 ( अ) 5 11 18/01/2015 17/01/2020 2020
43592 पुणे सातारा खंडाळा श्री भैरवनाथ मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित वाघोशी 41 ( अ) 5 11 14/07/2015 13/07/2020 2020
43585 पुणे सातारा खंडाळा श्रीमंत रामराजे मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित भादे 41 ( अ) 5 11 18/01/2015 17/01/2020 2020
43587 पुणे सातारा खंडाळा संतोष मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित शेडगेवाडी 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
41424 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा सोना मजूर कामगार सहकारी संस्था सावंगी टेकाळे 41(A) 5 7 23/07/2012 22/07/2017 2019
41138 अमरावती अकोला बार्शी टाकळी "महेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. दगडपारवा ता. बार्शिटाकळी जि. अकोलार न 407" 42-1 5 11 09/06/2018 09/05/2019 2019
44157 कोकण सिंधुदुर्ग कुडाळ "सिंधु जिल्हा राज्य कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित सिंधुदुर्ग मु.पो.सिंधुदुर्गनगरी ता.कुडाळ जि.सिंधुदुर्ग एसडीजी/केडीएल/बीएनके/ओ/106 दि.20/01/1988" 6 9 2000 26/03/2015 25/03/2015 2022
43684 पुणे सातारा कराड कृष्णाई मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित शेरे 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43534 नागपूर चंद्रपूर बल्लारपूर Sahulat Urban Credit Coop. Society Ltd. BAllarpur R.N.003 36 5 11 12/03/2022 11/03/2023 2023
44306 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अंबा अभिनव प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 842 कालवाडा ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 22/10/2018 21/10/2019 2019
44155 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 9-1 5 13 18/05/2016 17/05/2022 2022
41490 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 91 5 13 14/02/2015 13/02/2020 2020
41429 अमरावती अकोला अकोट अकोट मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या अकोट 122 42-1 5 11 26/11/2014 25/11/2019 2019
41175 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  अक्षय मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. पातुर्डा 41(अ) 5 11 16/12/2014 15/12/2019 2019
41183 अमरावती बुलडाणा शेगाव अक्सा नागरी सहकारी पत संस्था मर्या. शेगांव र नं 963 ई-39 5 11 16/01/2011 15/01/2016 2019
41497 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर खंडविकास औदयोगिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या. अचलपुर रं.न.394 91 5 13 03/05/2015 02/05/2020 2020
41498 अमरावती अमरावती अचलपूर अचलपुर शहर मुन्सिपल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था म.अचलपुर र.न.1270 ता अचलपुर 91 5 11 02/03/2015 01/03/2020 2020
41130 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
44302 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी अटल अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या.र.नं. 499 भंडारज ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 5/41(अ) 5 11 19/10/2018 18/10/2019 2019
41405 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा अटल सहकारी रिटेल (कॉप शॉपत्रा सहकारी संस्था मर्या. दंऊळगांव राजा ) 40(A) 5 11 09/10/2018 10/10/2019 2019
41158 अमरावती वाशिम वाशीम अनंत शेतकरी सह. सूतगिरणी मर्या.वाशिम जि. वाशिम 8 6 21 27/07/2015 19/07/2020 2020
41233 अमरावती बुलडाणा मोताळा  अनंतसराफ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.शेलापुर फ-1.1 5 11 31/12/2014 30/12/2019 2019
41116 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा अन्नपुर्णा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. दुसरबिड 0 5 13 16/04/2013 17/04/2018 2019
41499 अमरावती अमरावती वरुड अप्पर वर्धा उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. वघाळ 11 5 11 21/12/2014 21/12/2019 2019
41500 अमरावती अमरावती वरुड अप्परवर्धा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.शिंगोरी 0 0 0 2019
44374 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग अमरसेवा सहकारी पतपेढी मर्या. 14 महाडी चाळ रामजोशी मार्ग भटवाडी घाटकोपर (प) मुंबई-84 बीओएम/डब्‍ल्यु/आरएसआर/ सीआर 8f 4 11 26/05/2015 25/05/2020 2022
44156 पुणे पुणे ग्रामीण जुन्नर अमरापूर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो.अमरापूर ता.जुन्नर जि.पुणेपीएनए/जेएनआर/आरएसआर/(एसआर)/12885/1949 9-1 5 13 20/04/2017 19/04/2022 2022
41225 अमरावती बुलडाणा मलकापूर अरिहंत कृषि पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1234मौजे दाताळा ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 31/10/2018 30/10/2019 2019
43834 पुणे कोल्हापूर कागल अर्जुन ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित अर्जुनगर ई 39 5 11 18/11/2015 17/11/2020 2020
43837 पुणे कोल्हापूर कागल आ मा सैाकि ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कापशी (से) ई 39 5 11 20/06/2015 19/06/2020 2020
44323 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी आंजगाव कंझुमर्स को.ऑप. सोसा लि. आंजगांव एस.डी.जी./एस.डी.आय/सी.ओ.एन/3280/1951 08/01/1959 मु.पो. आंजगांव, ता.सावंतवाडी 41 5 11 07/03/2018 06/03/2023 2023
43685 पुणे सातारा कराड आंबामाता मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित मसूर 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
44327 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी आकाश सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या. सावंतवाडी, एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/332/14-15 28/10/2014 मु.पो. कलबिस्त ता.सावंतवाडी 41-1 5 11 11/01/2018 10/01/2023 2023
43576 नाशिक नाशिक नाशिक आझाद नगर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 3 2 2 12/09/2022 30/09/2022 2023
41179 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  आदर्श कृषी माल प्रक्रीया सहकारी संस्था मर्या. संग्रामपूर 7(1). 5 11 09/04/2018 10/04/2019 2019
43847 पुणे सांगली शिराळा आनंद बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पणंुब्रे तर्फ वारुण 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43856 नाशिक जळगाव अमळनेर इंदापिंप्री विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ता.अमळनेर 9 5 13 05/05/2017 04/05/2022 2022
41425 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा इंदिरा महिला मजूर कामगार सहकारी संस्था सिनगांव जहाँ. 41(A) 5 7 07/11/2012 06/11/2017 2019
41477 अमरावती अमरावती अचलपूर इसेगाव सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 999 ता. अचलपुर 91 5 13 27/01/2015 26/01/2020 2020
41551 अमरावती अमरावती भातकुली उज्ज्वल अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. र. नं. 638अंचलवाडी 0 5 13 17/11/2019 2019
41114 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा उत्कर्ष दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.राहेरी बु.उ 0 5 17 11/08/2013 12/08/2018 2019
41125 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा उत्कर्ष मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. उमणगांव 0 5 13 14/02/2013 15/02/2018 2019
44244 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे एकता कुशल मजुर कामागार सहकारी संस्था मर्या वसाड कावली. ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
41483 अमरावती अमरावती अचलपूर एकलासपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 335 ता. अचलपुर 91 5 13 30/01/2015 29/01/2020 2020
41234 अमरावती बुलडाणा मोताळा  एडेड हायस्कुल कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या.शेलगांव बाजार फ-1.1 5 11 31/12/2014 30/12/2019 2019
43619 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
43589 पुणे सातारा खंडाळा ओम मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कराडवाडी 41 ( अ) 5 11 13/07/2015 12/07/2020 2020
44325 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी ओवळीये ग्रामस्वराज्य संस्था मर्या., आर.टी.जी./एस.डी./25864 01/11/1967 मु.पो. ओवळीये ता.सावंतवाडी 9-1 5 13 28/11/2018 27/11/2023 2023
44056 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद 7 21 05/05/2015 06/05/2020 2019
44067 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद डिव्हीजन पोस्टल को-ऑप.क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड औरंगाबाद/जालना फ 1 / 1 7 15 23/03/2015 22/03/2020 2020
41430 अमरावती अकोला अकोट औषधी वनस्पती उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अकोट 0 5 11 15/08/2012 14/08/2017 2019
44312 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली कणकदुर्गा अगरबत्ती उत्पादक अभिनव सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल(ओ)/1083/सन 2022, दि. 06/05/2022 41A 5 11 03/02/2022 02/02/2023 2023
44068 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर कबीर मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.घाटी 40 अ 5 13 23/01/2015 22/01/2020 2020
41129 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा कर्तव्य अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
44318 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण कर्लीनदी कृषी जल पर्यटन विविध सेवा सहकारी संस्था मर्या. काळसे , नों.क्र. एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल (ओ)/ ८००/ सन २०१७, दि.१३/०४/२०१७ 41 5 13 31/08/2018 30/08/2023 2023
41133 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा कलिनर अभिनव औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या दुसरबिड 41 अ 5 11 04/10/2018 05/10/2019 2019
44314 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण कल्पतरु कॉयर सहकारी औद्योगिक संस्था मर्या. सिंधुदुर्ग एसडीजी /एमएलएन/पीआरडी(आय)/142/2016-17/2016, दि.१८.०४.१६ G-2-1 5 13 30/07/2018 29/07/2023 2023
44074 पुणे कोल्हापूर गडहिंग्लज कल्लेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्यार्दित कौलगे ई 39 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
41470 अमरावती अमरावती अचलपूर कांडली सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 697 ता. अचलपुर 91 5 13 17/01/2021 16/01/2020 2020
43826 पुणे कोल्हापूर कागल कामधेनू ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित व्हनाळी ई 39 5 11 01/06/2015 31/03/2020 2020
44328 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी कालिकादेवी सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या.कारिवडे-पेडवेवाडी एस.डी.जी./एस.डी.आय/आर.एस.आर./एसआर/368/14 11/05/2014 मु.पो.कारीवडे ता.सावंतवाडी 41A 5 11 24/01/2018 23/01/2023 2023
41589 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर किसान अॅग्रो सहाकरी संस्था मर्या.र.नं. 617 0 5 13 15/12/2018 14/12/2019 2019
43821 कोकण रायगड रोहा कुलदर्शन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मु. न्हावे ता. रोहा जिल्हा रायगड 13 5 13 18/09/2018 17/09/2019 2019
41176 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  कुशल मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. पातुर्डा 41(अ) 5 11 16/12/2014 15/12/2019 2019
41482 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 335 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41481 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 579 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
41480 अमरावती अमरावती अचलपूर कुष्ठा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं.534 ता. अचलपुर 91 5 13 29/01/2015 28/01/2020 2020
43686 पुणे सातारा कराड कृपासिंह मालवाहतुक हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 31/01/2015 30/01/2020 2020
44307 अमरावती अमरावती अंजनगाव सुर्जी कृषक दालमिल सहकारी संस्था मर्या. र.नं. 476 अंजनगांव ता.अंजनगांव सुर्जी जि अमरावती 7/1 5 11 05/07/2018 07/04/2019 2019
41554 अमरावती अमरावती भातकुली कृषी विकास अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंचलवाडी र. नं. 639 0 5 13 03/11/2019 2019
43843 पुणे सांगली शिराळा केदारलिंग वनकामागर सहकारी संस्था मर्यादित बांबवडे पुदेवाडी 41 5 11 07/06/2018 06/06/2020 2020
41478 अमरावती अमरावती अचलपूर केशवानंद सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 362 ता. अचलपुर 91 5 13 28/01/2015 27/01/2020 2020
43841 पुणे कोल्हापूर कागल कै रावसो भोसले ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित चिखली ई 39 5 11 08/04/2015 07/04/2020 2020
43839 पुणे कोल्हापूर कागल कै हंबीरराव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कुरुकली ई 39 5 11 07/02/2015 06/02/2020 2020
41592 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर कोठोडा सेवा सहकारी संस्था मर्या. र.नं.1087 9(ब) 5 13 21/11/2015 20/11/2020 2020
41190 अमरावती बुलडाणा शेगाव कोहीनुर मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. माटरगांव र. नं 979 42(1) 5 11 01/10/2011 30/09/2016 2019
43595 पुणे सातारा खंडाळा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्वयंसहाय्यता गट बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था मर्यार्दित खंडाळा 17 अ 5 11 06/02/2015 05/02/2020 2020
41397 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा क्रितीका कृषि शेतकरी सेवा पुरवठा सहकारी संस्था. मर्या. किन्ही पवार 40(A) 5 13 25/12/2018 24/12/2019 2019
41401 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा खडगपुर्णा अटल बिज उद्योग सहकारी संस्था मर्या. दे. मही 40(A) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
41195 अमरावती बुलडाणा शेगाव गजानन पाणी वापर सहकारी संस्था मर्या पहुरजिरा र .नं 958 5 5 11 07/03/2014 08/03/2016 2019
41591 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर गजानन महाराज दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दहिगाव 0 5 13 30/03/2019 29/09/2019 2019
41464 अमरावती वाशिम रिसोड गजानन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. केशवनगर ता.रिसोड 107(A) 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
43588 पुणे सातारा खंडाळा गणेश मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित लोणंद 41 ( अ) 5 11 18/01/2015 17/01/2020 2020
44331 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी गाववाले बहु. पर्यटन सहकारी संस्था मर्या. आंबोली एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/335/2015 30/07/2015 41A 5 11 11/01/2018 10/01/2023 2023
41120 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा गितांजली मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. गारखेड 0 5 13 23/01/2013 24/01/2018 2019
44058 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर गुरु रोहिदास मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.जुना मोंढा 40 अ 5 13 05/12/2015 04/12/2020 2019
41162 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद गुरुकृपा महिला शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. वाडी खुर्द 34(अ) 5 13 29/03/2012 30/03/2017 2019
41188 अमरावती बुलडाणा शेगाव गुरुनानक मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या. शेगांव र. नं 951 42(1) 5 11 14/08/2013 13/08/2018 2019
41555 अमरावती अमरावती भातकुली गुरू माउली अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. उत्तमसरा.र. नं.640 0 5 13 31/12/2019 2019
41182 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  गोपाल दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सोनाळी 0 5 17 22/04/2013 23/04/2018 2019
41394 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा गोरखनाथ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाडळी शिंदे 0 5 17 19/10/2013 20/10/2018 2019
44311 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली गोल्ड कॉईन कृषि व वन औषधी विकास स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल/(ओ)/1082/सन 2022, दि. 25/01/2022 41A 5 9 03/02/2022 02/02/2023 2023
43577 कोकण रायगड पनवेल गोविंद गोपाल दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मु.पाले बुद्रूक ता.पनवेल जि.रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/अेजीआर/ओ/448/ डी/ दि. 12/2/2019 13/02/2019 14/02/2020 2020
41208 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  गौरव मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. लोणवडी 0 5 13 18/06/2015 19/06/2020 2019
41222 अमरावती बुलडाणा मलकापूर चंदनबाला कृषि विषयक सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. मलकापूर र.नं.1231 मु. पो. ता. मलकापूर जि. बुलढाणा. 7 5 11 30/10/2018 29/10/2019 2019