Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
44067 कोकण ठाणे भिवंडी पूर्णा गृप विविध कार्यकारी सेवा सह संस्था म 2023
43576 कोकण रायगड पनवेल गोविंद गोपाल दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मु.पाले बुद्रूक ता.पनवेल जि.रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/अेजीआर/ओ/448/ डी/ दि. 12/2/2019 13/02/2019 14/02/2020 2020
43491 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
44074 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि. 9 महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स लेन फोर्ट मुंबई 400023. 50 2019
44152 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
43616 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
43489 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 11 21 13/08/2021 13/08/2021 2020
41500 अमरावती अमरावती वरुड अप्परवर्धा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.शिंगोरी 0 0 0 2019
44376 कोकण मुंबई शहर(3) के - पुर्व प्रभाग संंकष्टी ीकोे.ऑप क्रेडिट सो.लि.बीओएम/डब्ल्यूूेई/आरएसआर/ सीआर/9203/200136866संजय यगांंधी नगर रुम न. 365 नगुंफा रोड जोोगेश्वरी (पूर्व) मुंबई-60 11 11 11 28/07/2017 28/07/2022 2023
43574 नाशिक नाशिक नाशिक नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नाशिक. 12 11 10 24/08/2021 26/08/2021 2021
44371 नागपूर नागपूर नागपूर शहर (एक) जलसेवा कर्मचारी पतसंस्था मर्या. नागपूर 123 123 123 15/09/2023 21/09/2023 2021
44240 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे राष्ट्रमाता जिजाउ कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादीत धामणगाव ता.धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती तेरा 13 13 03/03/2020 02/03/2026 2022
43575 नाशिक नाशिक नाशिक आझाद नगर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 3 2 2 12/09/2022 30/09/2022 2023
43596 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
44247 नागपूर नागपूर नागपूर शहर (दोन) महाराष्ट्र राज्य जंगल कामगार सहकारी संघ लि पुणे स्थित नागपूर 27 3 17 08/06/2016 07/06/2021 2021
44374 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग अमरसेवा सहकारी पतपेढी मर्या. 14 महाडी चाळ रामजोशी मार्ग भटवाडी घाटकोपर (प) मुंबई-84 बीओएम/डब्‍ल्यु/आरएसआर/ सीआर 8f 4 11 26/05/2015 25/05/2020 2022
43822 कोकण रायगड रोहा सिध्दकला सुशिक्षित बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या. 42 (1) 5 11 17/04/2017 16/04/2022 2022
43821 कोकण रायगड रोहा नागोठणे विभाग सहकारी भात गिरणी मर्या. 7(1) 5 11 14/05/2016 13/01/2022 2022
43820 कोकण रायगड रोहा प्रतिक मजूर सहकारी संस्था मर्या. 42 (1) 5 11 29/06/2017 28/06/2022 2022
44071 पुणे सातारा पाटण तारळे भाग ग्रामिण बिगर शेती सहकारी पतसंस्था मर्या तारळे इ 39 5 13 02/05/2016 01/05/2021 2021
44070 पुणे सातारा पाटण श्री गुरूदत्त एस टी कर्मचारी सेवकांची पतसंस्था मर्या पाटण फ 1.1 5 13 15/09/2015 14/09/2020 2020
44159 कोकण सिंधुदुर्ग दोडामार्ग यशवंत काजू प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., दोडामार्ग, मु.पो.मणेरी कलमठाणा, ता.दोडामार्ग, जि.सिंधुदुर्ग , एसडीजी/डीएमजी/पीआरजी/1351/सन 2022, दि.02/05/2022 7-1 5 11 20/05/2022 19/05/2023 2023
44375 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग दामोदर पार्क को. ऑप. हौ. सोसायटीज असोसिएशन लि. 5 11 2021
44246 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे जानकीमाता अभिनव सहकारी संस्था मर्या.चिंचोली तेरा 5 13 27/06/2022 26/06/2027 2022
44245 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे वटवक्ष अभिनव सहकारी संस्था मर्या.आजनगांव तेरा 5 13 03/07/2022 02/07/2027 2022
44244 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे एकता कुशल मजुर कामागार सहकारी संस्था मर्या वसाड कावली. ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44243 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे नवदुर्गा ग्रामीण महीला औद्योगीक सहकारी संस्था मर्या.अशोकनगर रजि.नं 553 तेरा 5 13 23/05/2022 22/05/2027 2022
44242 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे बग्गाजी महाराज मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या वरुड बग्गाजी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 10/01/2022 09/01/2027 2022
44241 अमरावती अमरावती धामणगाव रेल्वे लहरीबाबा मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या जवगांव आर्वी ता. धामणगांव रेल्वे जि.अमरावती. तेरा 5 11 04/01/2022 03/01/2026 2022
43533 नागपूर चंद्रपूर बल्लारपूर Sahulat Urban Credit Coop. Society Ltd. BAllarpur R.N.003 36 5 11 12/03/2022 11/03/2023 2023
44331 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी गाववाले बहु. पर्यटन सहकारी संस्था मर्या. आंबोली एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/335/2015 30/07/2015 41A 5 11 11/01/2018 10/01/2023 2023
44330 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी श्री बामणादेवी सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या.तळवडे एस.डी.जी./एस.डी.आय/आर.एस.आर./एसआर/367/2014 14/11/2014 41A 5 11 02/02/2018 01/02/2023 2023
44329 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी सनराईज कॉयर औदयोगिक सह संस्था मर्या.सिंधुदुर्ग एस.डी.जी./एस.डी.आय/पी.आर.डी.आय/ 143/ दि. 18/4/2016 मु.पो. मळगांव, ता.सावंतवाडी 41A 5 11 18/12/2018 17/12/2023 2023
44312 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली कणकदुर्गा अगरबत्ती उत्पादक अभिनव सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल(ओ)/1083/सन 2022, दि. 06/05/2022 41A 5 11 03/02/2022 02/02/2023 2023
44311 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली गोल्ड कॉईन कृषि व वन औषधी विकास स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्या., कणकवली, ता. कणकवली. एसडीजी/केकेआय/जीएनएल/(ओ)/1082/सन 2022, दि. 25/01/2022 41A 5 9 03/02/2022 02/02/2023 2023
44318 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण कर्लीनदी कृषी जल पर्यटन विविध सेवा सहकारी संस्था मर्या. काळसे , नों.क्र. एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल (ओ)/ ८००/ सन २०१७, दि.१३/०४/२०१७ 41 5 13 31/08/2018 30/08/2023 2023
44317 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण श्री रांजेश्वर पर्यटन विविध सेवा सहकारी संस्था मर्या. वायरी बांध-काळेथर, ता.मालवण, नों.क्र.एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल/(ओ) 799/ सन 2016, दि.26/10/20162` 41 5 13 04/01/2018 03/01/2023 2023
44316 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण चिवला किनारा जलक्रिडा पर्यटन विविध सेवा सह.संस्था म. मालवण एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल(ओ)/798/2016, दि.30.08.2016 41 5 13 03/01/2018 02/01/2023 2023
44315 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण समृध्दी कृषी सहकारी संस्था मर्या. कुणकवळे,एसडीजी/एमएलएन/जीएनएल/(ओ)/815/सन 2021,दि.08.10.2021 41 5 13 02/01/2022 01/01/2023 2023
44314 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण कल्पतरु कॉयर सहकारी औद्योगिक संस्था मर्या. सिंधुदुर्ग एसडीजी /एमएलएन/पीआरडी(आय)/142/2016-17/2016, दि.१८.०४.१६ G-2-1 5 13 30/07/2018 29/07/2023 2023
44372 कोकण सिंधुदुर्ग वेंगुर्ला श्री.देव गिरे घोडेमुख पाणी वापर सह.संस्था मर्या पेंडुर, ता. वेंगुर्ला जि.सिंधुदुर्ग नों.क्र.एस.डी.जी./व्ही.एल.ए./आर.एस.आर./एस.आर.615/ सन 2016 दि.15/12/2016 45 5 11 26/04/2018 25/04/2023 2023
44157 कोकण सिंधुदुर्ग कुडाळ युवाक्रांती सुशिक्षीत बरोजगार सहकारी संस्था मर्या. वेताळ बांबर्डे नो.क्र.एसडीजी/एसडीआय/ जीएनएल(ओ)/531/ सन 2020 दि.25.03.2022 41 5 11 24/04/2022 23/04/2023 2023
44156 कोकण सिंधुदुर्ग कुडाळ मैत्री सुशिक्षीत बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या., आकेरी नो.क्र.एसडीजी/केडीएल/जएनएल/(ओ)/492/सन 2017 दि.28.04.2017 41 5 11 30/08/2018 29/08/2023 2023
44328 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी कालिकादेवी सहकारी पाणी वापर संस्था मर्या.कारिवडे-पेडवेवाडी एस.डी.जी./एस.डी.आय/आर.एस.आर./एसआर/368/14 11/05/2014 मु.पो.कारीवडे ता.सावंतवाडी 41A 5 11 24/01/2018 23/01/2023 2023
44327 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी आकाश सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्था मर्या. सावंतवाडी, एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/332/14-15 28/10/2014 मु.पो. कलबिस्त ता.सावंतवाडी 41-1 5 11 11/01/2018 10/01/2023 2023
44326 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी प्रगती महिला सुशिक्षित बेरोजगार सह.संस्था मर्या.सावंतवाडी एस.डी.जी./एस.डी.आय/जी.एनएल/ओ/336/2016 17/02/2016 41-1 5 11 10/01/2018 09/01/2023 2023
44325 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी ओवळीये ग्रामस्वराज्य संस्था मर्या., आर.टी.जी./एस.डी./25864 01/11/1967 मु.पो. ओवळीये ता.सावंतवाडी 9-1 5 13 28/11/2018 27/11/2023 2023
44324 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी श्री छत्रपती शिवाजी ग्रामिण बिगरशेती पतसंस्था एस.डी.जी./एस.डी.आय./आर.एस.आर/338 23/10/2000 मु.पो.विलवडे, ता.सावंतवाडी 39 5 13 11/01/2018 10/01/2023 2023
44323 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी आंजगाव कंझुमर्स को.ऑप. सोसा लि. आंजगांव एस.डी.जी./एस.डी.आय/सी.ओ.एन/3280/1951 08/01/1959 मु.पो. आंजगांव, ता.सावंतवाडी 41 5 11 07/03/2018 06/03/2023 2023
44322 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी मळगांव पंचक्रोशी ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसस्था एस.डी.जी./एस.डी.आय./आर.एस.आर/316 23/01/1995 मु.पो. मळगांव ता.सावंतवाडी 39 5 13 16/03/2018 15/03/2023 2023
44321 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी राणी जानकी सुतिकागृह सेवकांची कर्मचारी पतसंस्था आर.टी.जी.बी.एन/305 04/01/1990 मु.पो.सावंतवाडी ता.सावंतवाडी 41 5 11 11/08/2018 10/10/2023 2023
44320 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी मेनन अँड मेनन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या., आंबोली आर.टी.जी./बी.एन.ओ./302 30/04/1986 मु.पो. आंबोली, ता.सावंतवाडी 39 5 11 17/11/2018 16/11/2023 2023
44319 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी सहयाद्री बांबु उपज सहकारी संस्था एस.र्डी.जी/एस.डी.आय./ए.जी.आर.(एम)/102/91-92 11/10/1991 मु.पो.सावंतवाडी ता.सावंतवाडी 13 5 13 28/11/2018 27/11/2023 2023
44249 कोकण सिंधुदुर्ग देवगड विद्यार्थी ग्राहक भांडार फणसगांव सहकारी ग्राहक भांडार मर्या फणसगाव नों.क्र. एसडीजी/डीजीडी/सीओएन /905/सन 2017 दि 04.12.2017 मु.पो.फणसगांव ता.देवगड 40 5 11 04/12/2018 03/12/2023 2023
44313 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण रोझरी ख्रिश्चन ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मालवण , एसडीजी/एमएलएन/आरएसआर/ (सीआर)/756/सन 1996, दि.08/07/1996 39 5 13 06/07/2018 05/07/2023 2023
44310 कोकण सिंधुदुर्ग कणकवली निसर्ग शेतपेय उत्पा. सह. ख. वि. संघ मर्या., कणकवली, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग एसडीजी/केकेआय/एजीआर/(एम)/1052/सन 2001, दि. 12/7/2001 9(1)(अ) 5 13 11/05/2018 10/05/2023 2023
44158 कोकण सिंधुदुर्ग दोडामार्ग नुतन विदयालय विदयार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., कळणे, मु.पो.कळणे,ता.दोडामार्ग,जि.सिंधुदुर्ग एसडिजी/डिएमजी/सीओएन/ 1353/सन 2021, दि.27.12.2021 41 5 11 21/01/2022 20/01/2023 2023
43573 छत्रपती संभाजीनगर हिंगोली वसमत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. आंबा 9(1) 5 13 20/02/2015 19/02/2020 2022
44377 नागपूर नागपूर नागपूर शहर (तीन) विदर्भ अर्बन बँक को-ऑप. असो.लि.नागपूर 8 5 21 13/08/2015 12/08/2020 2022
43783 नागपूर गोंदिया गोंदिया विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या.चुलोद र.न.56 9-1 5 13 30/09/2017 29/09/2022 2022
44154 पुणे पुणे ग्रामीण जुन्नर अमरापूर विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मु.पो.अमरापूर ता.जुन्नर जि.पुणेपीएनए/जेएनआर/आरएसआर/(एसआर)/12885/1949 9-1 5 13 20/04/2017 19/04/2022 2022
44153 अमरावती अमरावती अचलपूर अंबाडा सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 786 ता. अचलपुर 9-1 5 13 18/05/2016 17/05/2022 2022
43854 नाशिक जळगाव अमळनेर इंदापिंप्री विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ता.अमळनेर 9 5 13 05/05/2017 04/05/2022 2022
43818 छत्रपती संभाजीनगर हिंगोली कळमनुरी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्या. बऊर 5 5 13 01/05/2017 30/04/2022 2022
44248 छत्रपती संभाजीनगर लातूर अहमदपूर जिल्हा परिषद शिक्षक कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. अहमदपूर F1-1 5 13 25/07/2017 24/07/2022 2022
44066 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर कबीर मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादन सहकारी संस्था मर्या.घाटी 40 अ 5 13 23/01/2015 22/01/2020 2020
44110 अमरावती अकोला अकोला जगदंबा मजुर कामगार सहकारी संस्था अकोला 304 42-1 5 11 05/08/2012 04/08/2017 2019
43691 पुणे सातारा कराड सहयाद्री मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कोणेगांव 42 (1) 5 11 11/01/2021 10/01/2020 2020
43690 पुणे सातारा कराड सहयाद्री मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43689 पुणे सातारा कराड श्री माणकेश्वर मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित येणके 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43688 पुणे सातारा कराड श्री महालक्ष्मी खाण कामगार मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित मसूर 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43687 पुणे सातारा कराड रेणूका खाण कामगार मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित पाडळीकेसे 42 (1) 5 11 08/02/2015 07/02/2020 2020
43686 पुणे सातारा कराड रघुनाथ मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित नांदगांव 42 (1) 5 11 12/02/2015 11/02/2020 2020
43685 पुणे सातारा कराड महाराष्ट्र मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 12/02/2015 11/02/2020 2020
43684 पुणे सातारा कराड जनहित मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित रेठरे बु 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43683 पुणे सातारा कराड कृपासिंह मालवाहतुक हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्यार्दित कराड 42 (1) 5 11 31/01/2015 30/01/2020 2020
43682 पुणे सातारा कराड आंबामाता मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित मसूर 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43681 पुणे सातारा कराड कृष्णाई मजूर सहकारी संस्था मर्यार्दित शेरे 42 (1) 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
43680 पुणे सातारा कराड सहयाद्रि सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित शिवडे 45 5 13 18/02/2015 25/02/2020 2020
43679 पुणे सातारा कराड श्री घटनेश्वर सहकारी पाणी पुरवठा संस्था मर्यार्दित वराडे 45 5 13 15/02/2015 14/02/2020 2020
43853 पुणे सांगली शिराळा श्री वाकेश्वर बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित वाकुर्डे बु 41 ( अ) 5 13 12/11/2018 21/10/2020 2020
43852 पुणे सांगली शिराळा मायाक्कादेवी बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मांगले 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43851 पुणे सांगली शिराळा दत्त बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित सागांव 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43850 पुणे सांगली शिराळा दत्त विठ्ठल बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बिळाशी 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43849 पुणे सांगली शिराळा भैरवनाथ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शिरशी 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43848 पुणे सांगली शिराळा चिखली बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित चिखली 41 ( अ) 5 13 22/10/2018 21/10/2020 2020
43847 पुणे सांगली शिराळा राधा बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित रेड 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43846 पुणे सांगली शिराळा श्री मंगलनाथ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित मांगले 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43845 पुणे सांगली शिराळा आनंद बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पणंुब्रे तर्फ वारुण 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43844 पुणे सांगली शिराळा विश्वासराव नाईक भाऊ बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित शिराळा 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43843 पुणे सांगली शिराळा श्री जोतिर्लिंग बहुउद्देशिय सामाजिक सेवा सहकारी संस्था मर्यादित बिऊर 41 ( अ) 5 13 06/10/2018 14/10/2020 2020
43842 पुणे सांगली शिराळा श्री सिध्दनाथ वनकामगार सहकारी संस्था मर्यादित भटवाडी 41 5 11 17/12/2018 16/12/2020 2020
43841 पुणे सांगली शिराळा केदारलिंग वनकामागर सहकारी संस्था मर्यादित बांबवडे पुदेवाडी 41 5 11 07/06/2018 06/06/2020 2020
43840 पुणे कोल्हापूर कागल बसवेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित चिखली ई 39 5 11 18/09/2015 17/09/2020 2020
43839 पुणे कोल्हापूर कागल कै रावसो भोसले ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित चिखली ई 39 5 11 08/04/2015 07/04/2020 2020
43838 पुणे कोल्हापूर कागल श्री राम ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित चिखली ई 39 5 11 15/02/2015 14/02/2020 2020
43837 पुणे कोल्हापूर कागल कै हंबीरराव ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कुरुकली ई 39 5 11 07/02/2015 06/02/2020 2020
43836 पुणे कोल्हापूर कागल रा दौ पाटील ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कुरुकली ई 39 5 11 20/02/2015 19/02/2020 2020
43835 पुणे कोल्हापूर कागल आ मा सैाकि ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित कापशी (से) ई 39 5 11 20/06/2015 19/06/2020 2020
43834 पुणे कोल्हापूर कागल भावेश्वरी ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्यार्दित करंजीवणे ई 39 5 11 23/06/2015 22/06/2020 2020