Government of India

ई 1 – सहकारी संस्था Back

नमुना -ई -१ [ नियम ५ (१ ) पहा ] राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने समितीच्या निवडणुकांच्या तपशीलाबाबत ठेवावयाची. पुढील वर्ष निवडणुकीस पात्र असणाऱ्या सहकारी संस्थांची नावे दर्शवणारी नोंदवही

अ क्र. विभाग जिल्हा तालुका/प्रभाग सहकारी संस्थेचा प्रकार नोंदणी क्रमांक व संपूर्ण पत्ता यांसह संस्थेचे नाव समितीच्या सदस्य संख्येच्या संबंधातील उपविधी क्रमांक मतदार संघाची संख्या समिती सदस्य संख्या पदाधिकाऱ्यांच्या मागील निवडणुकीचा दिनांक विद्यमान समितीची मुदत ज्या दिवशी संपते तो दिनांक वर्ष
1 2 3 4 5 >
44375 कोकण मुंबई शहर(2) एन प्रभाग दामोदर पार्क को. ऑप. हौ. सोसायटीज असोसिएशन लि. 5 11 2021
44069 कोकण ठाणे भिवंडी पूर्णा गृप विविध कार्यकारी सेवा सह संस्था म 2023
43577 कोकण रायगड पनवेल गोविंद गोपाल दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. मु.पाले बुद्रूक ता.पनवेल जि.रायगड आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/अेजीआर/ओ/448/ डी/ दि. 12/2/2019 13/02/2019 14/02/2020 2020
43493 नाशिक नंदुरबार शहादा जावदे त.बोरद.कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित 2019
44154 अमरावती अमरावती अचलपूर सालेपुर सेवा सहकारी संस्था म.र.नं. 511 ता. अचलपुर 2019
44075 कोकण मुंबई शहर(1) अे प्रभाग वेस्टर्न टेलिकॉम रिजन एम्प्लॉ.को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि. फाउटंन टेलिकॉम बिल्डिंग नं. 2 10 वा मजला फोर्ट मुंबई - 01. बीओएम/डब्लूए/आरएसआर/ओ/306 दि. 13/06/91 5 11 2019
43619 नागपूर गोंदिया सडक अर्जुनी एस.चंद्रा कर्मचारी पत सहकारी संस्था मर्या. ता.सडक अर्जुनी 2019
44056 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, औरंगाबाद 7 21 05/05/2015 06/05/2020 2019
41591 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर गजानन महाराज दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दहिगाव 0 5 13 30/03/2019 29/09/2019 2019
41590 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर भाऊसाहेब कृषी अभिनव सहकारी संस्था मर्या.616 ता. नांदगाव खंडेश्वर ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 14/12/2018 13/12/2019 2019
41589 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर किसान अॅग्रो सहाकरी संस्था मर्या.र.नं. 617 0 5 13 15/12/2018 14/12/2019 2019
41588 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर निनाद मजुर कामगार सहकारी संस्था मर्या.607 ता. नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 09/09/2018 08/09/2019 2019
41587 अमरावती अमरावती नांदगाव -खांडेश्वर श्री. खंडेश्वर मजूर कामगार सहकारी संस्था मर्या. नों. क्र.-601 नांदगाव खंडेश्वर 0 5 13 16/11/2014 15/11/2019 2019
41557 अमरावती अमरावती भातकुली बेरोजगाराची मातृसेवा नागरी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित खल्लार र. नं. 635 0 5 13 04/09/2017 2019
41556 अमरावती अमरावती भातकुली साथ बेरोजगाराची बहुउद्देशीय नागरी सेवा सहकारी संस्था .र. नं.632 0 5 13 20/06/2017 2019
41555 अमरावती अमरावती भातकुली गुरू माउली अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. उत्तमसरा.र. नं.640 0 5 13 31/12/2019 2019
41554 अमरावती अमरावती भातकुली कृषी विकास अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. अंचलवाडी र. नं. 639 0 5 13 03/11/2019 2019
41553 अमरावती अमरावती भातकुली महाइरा अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. खारतळेगाव र.नं. 637 0 5 13 25/11/2019 2019
41552 अमरावती अमरावती भातकुली छत्रपती अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या म्हैसपूर र. नं. ६३६ 0 5 13 09/11/2019 2019
41551 अमरावती अमरावती भातकुली उज्ज्वल अग्रो अभिनव सहकारी संस्था मर्या. र. नं. 638अंचलवाडी 0 5 13 17/11/2019 2019
41547 अमरावती अमरावती वरुड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या वरूड र.न. 931 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 25/05/2015 24/05/2020 2020
41546 अमरावती अमरावती वरुड जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षक व इतर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. वरूड र.न. 663 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 23/01/2015 22/01/2020 2020
41545 अमरावती अमरावती वरुड नवप्रभात कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. वरूड र.न. 664 ता. वरूड जि. अमरावती 0 5 12 16/01/2015 15/01/2020 2020
41500 अमरावती अमरावती वरुड अप्परवर्धा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या.शिंगोरी 0 0 0 2019
41460 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर महात्मा बसेश्वर दुध उत्पा. सह. सं. म. पळसोडा ता. मुर्तिजापूर 0 5 17 19/05/2014 18/05/2019 2019
41459 अमरावती अकोला मूर्तिजापूर मच्छींद्रनाथ भोई समाज मत्स्यव्यवसाय सह. सं. मर्या. बोरगाव निंघोट ता. मुर्तिजापूर 0 5 13 11/09/2013 11/08/2018 2019
41457 अमरावती अकोला अकोट शिवाजी महाविघालय वैतनिक कर्मचारी सहकारी पत संस्था .अकोट 0 5 11 12/03/2015 11/03/2020 2020
41456 अमरावती अकोला अकोट वत्सलाबाई मानकर विदयालय कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. चोहोटा बाजार 0 5 11 11/01/2015 10/01/2020 2020
41431 अमरावती अकोला अकोट रामापूर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.रामापूर.अकोटजि.अकोला 0 5 17 03/09/2014 03/08/2019 2019
41430 अमरावती अकोला अकोट औषधी वनस्पती उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अकोट 0 5 11 15/08/2012 14/08/2017 2019
41396 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत सावता माळी दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. दे.राजा 0 5 17 02/11/2013 03/11/2018 2019
41395 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा जयजगदंब दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. अंभोरा 0 5 17 22/03/2013 23/03/2018 2019
41394 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा गोरखनाथ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पाडळी शिंदे 0 5 17 19/10/2013 20/10/2018 2019
41393 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्वामी विवेकानंद दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जवळखेड 0 5 17 15/04/2012 16/04/2017 2019
41392 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा जिजामाता दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जांभोरा 0 5 17 09/11/2013 10/11/2018 2019
41391 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा समर्थ महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पळसखेड झाल्टा 0 5 17 04/01/2013 05/01/2018 2019
41390 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा धनराज महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. असोला जहागिर 0 5 17 08/07/2013 09/07/2018 2019
41389 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा फुले शाहू आंबेडकर मागा. महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. बोराखेडी बावरा 0 5 17 17/06/2013 18/06/2018 2019
41388 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा महालक्ष्मी महिला दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सिनगांव जहा 0 5 17 29/10/2013 30/10/2018 2019
41212 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  नारायणपुर दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. नारायणपुर 0 5 17 10/08/2012 11/08/2017 2019
41211 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  विश्वगंगा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. शेंबा 0 5 17 10/01/2013 11/01/2018 2019
41210 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  मार्तंड महिला शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. शेंबा 0 5 13 29/01/2019 2019
41209 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  नांदुरा विकास शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. नांदुरा 0 5 13 29/08/2014 30/08/2019 2019
41208 अमरावती बुलडाणा नांदुरा  गौरव मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. लोणवडी 0 5 13 18/06/2015 19/06/2020 2019
41198 अमरावती बुलडाणा शेगाव शंतादेवी शंकररराव पहुरकर कुककुटपालन सहकारी संस्था मर्या. भोनगांव 0 5 13 06/04/2013 07/04/2018 2019
41197 अमरावती बुलडाणा शेगाव वैष्णवी मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या. तिंत्रव 0 5 13 12/05/2013 13/05/2018 2019
41182 अमरावती बुलडाणा संग्रामपूर  गोपाल दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. सोनाळी 0 5 17 22/04/2013 23/04/2018 2019
41112 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा श्रीकृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.मलकापुर पांग्रा 0 5 17 04/02/2013 05/02/2018 2019
41113 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा निर्मलेष्वर दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.पिंपळगांव लेंडी 0 5 17 03/02/2013 04/02/2018 2019
41114 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा उत्कर्ष दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.राहेरी बु.उ 0 5 17 11/08/2013 12/08/2018 2019
41115 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा राजेगांव मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. राजेगांव 0 5 13 18/02/2012 19/02/2017 2019
41116 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा अन्नपुर्णा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. दुसरबिड 0 5 13 16/04/2013 17/04/2018 2019
41117 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा मत्स्यगंधा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. धानोरा 0 5 13 12/02/2013 13/02/2018 2019
41118 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा महालक्ष्मी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. साखरखेर्डा 0 5 13 07/02/2013 08/02/2018 2019
41119 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा योगेश मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. केशव शिवनी 0 5 13 12/08/2013 12/08/2018 2019
41120 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा गितांजली मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. गारखेड 0 5 13 23/01/2013 24/01/2018 2019
41121 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा स्व.भा.शिंगणे मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. वर्दडी शिरनेर 0 5 13 09/08/2013 10/08/2018 2019
41122 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा जोगंश्वरी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. तांदुळवाडी 0 5 13 07/02/2013 08/02/2018 2019
41123 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा जयभवानी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. कंुभेफळ 0 5 13 11/08/2013 12/08/2018 2019
41124 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा धांदरवाडी मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. धांदरवाडी 0 5 13 05/02/2013 06/02/2018 2019
41125 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा उत्कर्ष मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. उमणगांव 0 5 13 14/02/2013 15/02/2018 2019
41126 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा स्व. गणेशमुन्ना शिंगणे मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या.वडाळी 0 5 13 12/09/2013 13/09/2018 2019
41127 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मत्स्य व्यव सहकारी संस्था मर्या.साखरखेर्डा 0 5 13 10/11/2013 11/11/2018 2019
41128 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा चंद्रप्रभा कुककुटपालन सहकारी संस्था मर्या. शेंदुरजन 0 5 13 02/02/2014 03/02/2019 2019
41151 अमरावती वाशिम वाशीम महेश्वर दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.भोयता ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 17 03/02/2017 03/01/2018 2019
41157 अमरावती वाशिम वाशीम शिवशक्ती मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍.काटा ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 13 23/03/2014 22/03/2019 2019
41156 अमरावती वाशिम वाशीम महात्मा फुले शाहू मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍.उमरा कापसे ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 13 02/05/2014 02/04/2019 2019
41155 अमरावती वाशिम वाशीम रेणूकाई मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था मर्या‍.वारा जहाँगिर ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 13 11/10/2015 11/09/2019 2019
41154 अमरावती वाशिम वाशीम सतीआई महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.शेलूबाजार जि.वाशिम 0 5 17 31/07/2014 20/07/2019 2019
41153 अमरावती वाशिम वाशीम व्यंकटेश दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.वाशिम ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 17 28/03/2016 27/03/2017 2019
41152 अमरावती वाशिम वाशीम बैरागी बाबा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या‍.सुपखेला ता.वाशिम जि.वाशिम 0 5 17 28/03/2016 27/03/2017 2019
41464 अमरावती वाशिम रिसोड गजानन शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. केशवनगर ता.रिसोड 107(A) 5 10 19/12/2014 18/12/2019 2019
44376 कोकण मुंबई शहर(3) के - पुर्व प्रभाग संंकष्टी ीकोे.ऑप क्रेडिट सो.लि.बीओएम/डब्ल्यूूेई/आरएसआर/ सीआर/9203/200136866संजय यगांंधी नगर रुम न. 365 नगुंफा रोड जोोगेश्वरी (पूर्व) मुंबई-60 11 11 11 28/07/2017 28/07/2022 2023
43491 नाशिक नंदुरबार शहादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण सह.सूतगिरणी मर्या. शहादा जि. नंदूरबार 11 21 13/08/2021 13/08/2021 2020
41499 अमरावती अमरावती वरुड अप्पर वर्धा उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. वघाळ 11 5 11 21/12/2014 21/12/2019 2019
41421 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा संत गाडगे बाबा कृषि विषयक सर्व सेवा उद्योग सहकारी संस्था मर्या. देऊळगांव राजा -113 5 11 24/10/2018 23/10/2019 2019
41420 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा स्व. तेजराव शिंदे कृषि सेवा पुरवठा सहकारी संस्था मर्या. पाडळीशिंदे -113 5 11 25/12/2018 24/12/2019 2019
43575 नाशिक नाशिक नाशिक नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक नाशिक. 12 11 10 24/08/2021 26/08/2021 2021
44371 नागपूर नागपूर नागपूर शहर (एक) जलसेवा कर्मचारी पतसंस्था मर्या. नागपूर 123 123 123 15/09/2023 21/09/2023 2021
44319 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी सहयाद्री बांबु उपज सहकारी संस्था एस.र्डी.जी/एस.डी.आय./ए.जी.आर.(एम)/102/91-92 11/10/1991 मु.पो.सावंतवाडी ता.सावंतवाडी 13 5 13 28/11/2018 27/11/2023 2023
43821 कोकण रायगड रोहा कुलदर्शन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या. मु. न्हावे ता. रोहा जिल्हा रायगड 13 5 13 18/09/2018 17/09/2019 2019
43596 पुणे सातारा खंडाळा श्री नागेश्वर फळे भाजीपाला व फुले उत्पादक व विक्री सहकारी संस्था मर्यार्दित बावडा 17 अ 5 11 01/01/2016 31/12/2020 2020
43595 पुणे सातारा खंडाळा क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्वयंसहाय्यता गट बहुउद्देशीय महिला सहकारी संस्था मर्यार्दित खंडाळा 17 अ 5 11 06/02/2015 05/02/2020 2020
43597 पुणे सातारा जावळी प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना लि.मेढाजि.सातारा 20 2 25 01/12/2021 31/12/2021 2019
44247 नागपूर नागपूर नागपूर शहर (दोन) महाराष्ट्र राज्य जंगल कामगार सहकारी संघ लि पुणे स्थित नागपूर 27 3 17 08/06/2016 07/06/2021 2021
43576 नाशिक नाशिक नाशिक आझाद नगर विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्या. 3 2 2 12/09/2022 30/09/2022 2023
41237 अमरावती बुलडाणा मोताळा  स्व. प्रकाश पाटील बहुउद्देशिय सहकारी संस्था मर्या. मूर्ती 31 5 0 01/01/2011 31/12/2015 2019
41236 अमरावती बुलडाणा मोताळा  विजय स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्या.पान्हेरा 31 5 0 30/06/2008 29/06/2013 2019
41235 अमरावती बुलडाणा मोताळा  विठ्ठल उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. तळणी 31 5 13 04/06/2008 05/06/2013 2019
41111 अमरावती बुलडाणा सिंदखेड राजा सावित्रीबाई फुले महिला दूध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या. शिवणी टाका 34 5 17 26/03/2013 27/03/2018 2019
41162 अमरावती बुलडाणा जळगाव जामोद गुरुकृपा महिला शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या. वाडी खुर्द 34(अ) 5 13 29/03/2012 30/03/2017 2019
43534 नागपूर चंद्रपूर बल्लारपूर Sahulat Urban Credit Coop. Society Ltd. BAllarpur R.N.003 36 5 11 12/03/2022 11/03/2023 2023
41408 अमरावती बुलडाणा देऊळगाव राजा यशवंत शेतकी सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्या. दे.मही 38(1) 5 13 09/10/2018 10/10/2019 2019
44324 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी श्री छत्रपती शिवाजी ग्रामिण बिगरशेती पतसंस्था एस.डी.जी./एस.डी.आय./आर.एस.आर/338 23/10/2000 मु.पो.विलवडे, ता.सावंतवाडी 39 5 13 11/01/2018 10/01/2023 2023
44322 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी मळगांव पंचक्रोशी ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसस्था एस.डी.जी./एस.डी.आय./आर.एस.आर/316 23/01/1995 मु.पो. मळगांव ता.सावंतवाडी 39 5 13 16/03/2018 15/03/2023 2023
44320 कोकण सिंधुदुर्ग सावंतवाडी मेनन अँड मेनन सेवकांची सहकारी पतसंस्था मर्या., आंबोली आर.टी.जी./बी.एन.ओ./302 30/04/1986 मु.पो. आंबोली, ता.सावंतवाडी 39 5 11 17/11/2018 16/11/2023 2023
44313 कोकण सिंधुदुर्ग मालवण रोझरी ख्रिश्चन ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्या. मालवण , एसडीजी/एमएलएन/आरएसआर/ (सीआर)/756/सन 1996, दि.08/07/1996 39 5 13 06/07/2018 05/07/2023 2023
44060 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. मुकुंदवाडी 39 5 13 23/03/2015 22/03/2020 2020
44059 छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर मराठवाडा नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.फलंब्री 39 5 13 18/02/2015 17/02/2020 2020
41239 अमरावती बुलडाणा मोताळा  महाराणा प्रताप जलसिंचन सहकारी संस्था मर्या. तालखेड 39 5 13 21/04/2012 20/05/2017 2019