Government of India

महत्वाचे-नमुने-कृषि उत्पन्न बाजार समिती

क्रमांक विषय डाउनलोड आकार
1 नमुना क्रमांक -1 पुढील वर्षी निवडणूकीस पात्र असणा-या कृषी उत्पन बाजार समितीच्या निवडणूकांच्या तपशिलासंबंधात राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने ठेवावयाची कृषी उत्पन बाजार समितीची नावे दर्शविणारी नोंदवही 1.67
2 नमुना क्रमांक -2  कृषी उत्पन बाजार समितीचा कालावधी समाप्त झाल्याचा दरवर्षी 30 नोव्हेंबर पुर्वी बाजार समितीमार्फत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणास पाठवायचा नमूना 1.69
3 नमुना क्रमांक -3  ज्या शेतक-यांनी त्यांच्या शेतमालाची 7/12 नोंदी प्रमाणे कृषी उत्पन बाजार समिती मध्ये विक्री केलेली आहे तया शेतक-यांची नावे दर्शविणारा प्रत्येक बाजार समितीने निवडणूकीच्या प्रयोजनासाठी ठेवलेला नोंदवहीचा नमुना 1.66
4 नमुना क्रमांक -4   प्रारुप मतदार यादी 1.42
5 नमुना क्रमांक -5  अंतिम मतदार यादी 1.50
6 नमुना क्रमांक -6  निवडणूक कार्यक्रम प्रसिध्दी 1.75
7

नमुना क्रमांक -7 नामनिर्देशनपत्राचा नमूना

 

0.51
8 नमुना क्रमांक -8  निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांची अंतिम यादी 1.53
9 नमुना क्रमांक -9  निवडणूक प्रतिनिधीची नेमणूक 1.61
10 नमुना क्रमांक  -10  मतदान प्रतिनिधींची/मतमोजणी प्रतिनिधींची नेमणूक 1.45
11 नमुना क्रमांक -11 बिनविरोध निवडणूकींच्या निकालाच्या प्रतिज्ञापत्राचा नमुना 1.61
12 नमुना क्रमांक -12  मतपत्रिकेचा नमुना 1.71
13 नमुना क्रमांक -13  आक्षेपित मतांची यादी 1.67
14 नमुना क्रमांक -14  अंध किंवा अपंग मतदाराच्या सोबत्याने करावयाच्या पतिज्ञापत्राचा नमुना 1.60
15 नमुना क्रमांक -15 अंध किंवा अपंग मतदारांची यादी 0.23
16 नमुना क्रमांक - 16  प्रदत्त मतदारांची यादी 1.64
17 नमुना क्रमांक - 17  मतपत्रिकांचा हिशेब 1.63
18 नमुना क्रमांक -18  निकाल पत्राचा नमुना 3.07
19 नमुना क्रमांक -19 निवडणूक निकालाचा आणि समितीच्या सदस्यांची नावे घोषित करण्याचा नमूना 1.62